Rok 2021 je rokem ochrany oznamovatelů. Jak se jako firma na to připravit?

12. 3. 2021

Rok 2021 je rokem ochrany oznamovatelů. Lidé, kteří v práci upozorní na nějaké protiprávní jednání budou nově chráněni zákonem. Organizace Oživení v loňském roce ve spolupráci s agenturou Behavio realizovala průzkum, ze kterého vyplývá, že každý pátý Čech se v práci setkal s nekalým či neetickým chováním.

Proč ochrana oznamovatelů právě letos?

Na konci roku 2019 Evropská unie schválila směrnici, která stanovuje pravidla pro ochranu lidí, kteří v práci upozorní na protiprávní jednání. Česká republika v současné době na základě této směrnice schvaluje vlastní zákon. Směrnice/zákon začne platit v prosinci roku 2021.

Proč se vůbec téma řeší?

Smyslem zákona je nejen přímá ochrana lidí, kteří v rámci své práce upozorní na nějaký problém, ale v obecnější rovině jde o podporu otevřeného a etického pracovního prostředí, zejména pomocí fungujícího systému interních oznámení. Základem má být důvěrnost a bezpečnost komunikace a posilování vzájemné důvěry zaměstnanců a jejich vedení.

Mnoho firem a organizací již dávno nějaký systém pro komunikaci a získávání podnětů či zpětné vazby od zaměstnanců má, protože vnímají, že je to pro ně výhodné. Tyto firmy nečekají výrazné změny, jen úprava těch stávajících. Některé ale budou muset svůj systém nově zařídit.

Jak se připravit a zapojit?

Oživení připravuje pro zaměstnavatele, firmy a instituce praktickou pomoc v podobě metodické příručky pro správné nastavení interního oznamovacího systému. Aktuálně probíhají tzv. Empatické rozhovory (metoda Design Thinking) se zástupci Compliance oddělení, nebo HR oddělení. Na základě těchto strukturovaných rozhovorů vznikne příručka pro nastavení interního oznamovacího systému a zahájí činnost Centrum pro oznamovatele. Jeho hlavním zaměřením budou konzultace a právní pomoc všem, kteří se rozmýšlejí upozornit na nějakou nekalost nebo pro ty, co už takový krok udělali. Zároveň zde najdou podporu i vedení firem a dalších organizací, v podobě školení, metodické pomoci a konzultací.

Již nyní je možné se zapojit do projektu 7 statečných – určenému 7 statečným organizacím, členům ASCR, kteří získají analýzu aktuálního nastavení interního oznamovacího systému z pohledu připravovaného zákona a zpracování návrhu na jeho vylepšení. Informace získané z konzultací budou podkladem pro whistleblowing metodiku, která pomůže i ostatním firmám zavést si dobře fungující vnitřní systém.


Zdroj: Rok 2021 je rokem ochrany oznamovatelů. Jak se připravit? Organizace Oživení z.s., 10. 3. 2021.

Související

Asistenční program DOBROKRUH věnuje první čtvrtletí roku 2024 boji proti domácímu násilí

Přejít na článek

T-Mobile proti hate speech: Operátor se zapojuje do boje s předsudečným násilím, spolupracuje s organizací In IUSTITIA

Přejít na článek