Spirála Ostrava otevřela nové pracoviště pro lidi s duševním onemocněním

26. 10. 2021

Spirála Ostrava, z.ú. pořádala ve dnech od 5. do 6. října 2021 Setkání spolu ve svých nově otevřených prostorách na ul. J.Matuška 82/26a v Ostravě - Dubině. Organizace je poskytovatelem sociálních služeb a chráněného zaměstnávání lidem s duševním onemocněním v Ostravě a blízkém okolí. Akce Setkání spolu spadá do Týdnů duševního zdraví, které nám opět připomínají, že zdraví psychické je stejně důležité jako zdraví tělesné.

V úterý 5. října 2021 čekal na návštěvníky osvětové akce Setkání spolu pestrý program v nových prostorách Spirály Ostrava. Od 14 hodin probíhal den otevřených dveří nového pracoviště a vernisáž tvorby klientů sociální služby. Od 16 hodin probíhalo promítání filmu Bylo jednou jedno město bláznů – o průkopníkovi koncepce duševního zdraví, jenž v 70. letech zrušil v Itálii psychiatrické léčebny. Po promítání přítomní besedovali s Martinem Okáčem, jenž je regionálním specialistou projektu destigmatizace Národního ústavu duševního zdraví a s ambulantním psychiatrem Janem Tatarkem, který se ve Spirále Ostrava podílí na rozvoji multidisciplinárního týmu pro klienty s duševním onemocněním. Večer si pak hosté mohli poslechnout koncert Františka Kuči
ze skupiny CI3.

Slavnostní otevření pracoviště se uskutečnilo za návštěvy zástupců místních subjektů, které se podílely na financování rekonstrukce prostor. Spirála Ostrava přivítala na slavnostním otevření např. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila, zástupce Ostravy – Jihu starostu Martina Bednáře, místostarostku Markétu Langerovou, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Ostravy Zdeňka Živčáka a další významné hosty.

Ve středu 6. října probíhalo pokračování osvětové akce v Komunitním centru Všichni spolu na ulici Karla Pokorného v Ostravě – Porubě. V době mezi 15. a 19. hodinou probíhaly tvořivé workshopy pro všechny věkové kategorie a zároveň se návštěvníci mohli dozvědět zajímavosti o duševním zdraví a prevenci psychických problémů. Na realizaci celé akce se podíleli lidé s duševním onemocněním i jiným zdravotním handicapem, kteří jsou klienty a zaměstnanci Spirála Ostrava.

“Po těžkých dvou letech s Covidem v patách dostává psychika nás všech dost zabrat. Je dobré si uvědomit, že je v pořádku být unavený, smutný a mít obavy z budoucnosti. Jen prosím nezůstávejte na to sami. A když už nebude stačit si o tom popovídat s kamarádkou, tak se neobávejte vyhledat odbornou pomoc. Nestyďme se za to, zlomenou ruku si také nespravujeme sami.” říká Eva Krestová, ředitelka Spirály Ostrava, z.ú.

Akci Setkání spolu letos finančně podpořili: Moravskoslezský kraj, Městský obvod Ostrava – Poruba, Nadace umění pro zdraví a Mondeléz international.


Zdroj: Setkání spolu ve Spirále Ostrava – Otevření nového pracoviště pro lidi s duševním onemocněním. Spirála Ostrava, z.ú. Tisková zpráva, 18. 10. 2021.

Související

Ples pro Fenix: vozíčkáři to opět roztočí na tanečním parketu

Přejít na článek

Začíná soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023. Ocení firmy, které na otevřeném trhu práce zaměstnávají lidi se zdravotním postižením

Přejít na článek

FOVY se podílí na vzniku výrobků značky FOREWEAR už 10 let, nyní představují spolupráci s dalším členem A-CSR, společností ComAp

Přejít na článek