CEO Social Impact Networking na Giving Tuesday | FN Motol

28/11/2023

Asociace společenské odpovědnosti pořádá jedinečný koncept setkávání těch, kdo se nechtějí pouze scházet nad společnými obědy a předávat si vizitky. Naopak mají vůli skutečně pomáhat, vytvářet konkrétní hodnoty a tak rozšiřovat obzory vnímání odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme.

Na CEOs Social Impact Networkingu, neboli C-level networkingu, se potkáváme dvakrát ročně a realizujeme udržitelné projekty, které pomáhají. Do společensky prospěšných aktivit zapojujeme nejvyšší vedení organizací a firem. Ředitele a ředitelky postavíme do netradiční role. Proč? Protože příklady táhnou… 

Na jaře jsme společně se sociálním podnikem KOKOZA založili zahradu pro Domov Sue Ryder, která nyní slouží jako zahradní terapie pro nemocné seniory. V prosinci připravujeme ve spolupráci se sociální květinovou dílnou Aranžerie setkání u příležitosti Mezinárodního dne dobrých skutků Giving Tuesday ve Fakultní nemocnici Motol. 

Společný čas strávíme na Klinice dětské hematologie a onkologie ve Fakutní nemocnici Motol a připravíme vánoční dekorace pro malé pacienty. Zkusíme tak vlastní kreativitou zpříjemnit těžké chvíle dlouhodobě nemocným dětem a jejich rodinám.

Nejlepší pomoc je ta, která se násobí. 

KDY: 28. listopadu 2023, od 15.00 do 17.00 hod.

KDE: Fakultní nemocnice Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie

Akce je určena pouze pro zvané hosty.