Asociace společenské odpovědnosti představuje brožuru s výsledky Cen SDGs 2020

23. 9. 2020

Brožura Cen SDGs 2020 dokumentuje již 4. ročník prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Seznamuje s průběhem celého projektu, od kampaně Naše planeta s Janem Saudkem až po slavnostní vyhlášení v zahradách Černínského paláce na Ministerstvu zahraničních věcí.

Téma změny klimatu ve společnosti rezonuje čím dál silněji. Proto jsme změnu klimatu zvolili za speciální kategorii letošního ročníku. Inspirovala celou doprovodnou kampaň Naše planeta, zaměřenou na podporu globálních cílů a boje proti změně klimatu. V kampani ztvárněné známým českým fotografem Janem Saudkem vystoupilo 13 veřejně známých českých osobností (podle SDG 13 – Klimatická opatření). Každou z osobností Jan Saudek vyobrazil v rámci jednoho tarotu a oblasti, které se klimatická změna dotýká. Originály portrétů Jan Saudek koloroval od modré do červené v duchu grafu Eda Hawkinse, zobrazujícího růst globální teploty v letech 1850-2019.

“Není plán B, protože nemáme planetu B.”

V brožuře si můžete přečíst právě o výstavě Naše planeta či umístění Terralóny – fotorealistického modelu planety Země o průměru 10 metrů, do zahrad Černínského paláce. Terralóna symbocky doprovázela letošní galavečer Cen SDGs, následně byla v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje zpřístupněna veřejnosti. Exkluzivně také přinášíme otevřený rozhovor s Janem Saudkem o změně klimatu, který s ním vedla jeho manželka Pavlína Saudková.

Do brožury přispěli svými komentáři a myšlenkami významné osobnosti z řad partnerů a podporovatelů Cen SDGs. Úvodního slova se ujala Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti a vyslankyně dobré vůle, komentářem přispěli Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí, Richard Brabec, ministr životního prostředí, Blanka M. Remešová, vedoucí oddělení realizace projektů České rozvojové agentury, Silvana Jirotková, předsedkyně Rady kvality České republiky, Andreas Beckmann, regionální ředitel Světového fondu na ochranu přírody pro střední a východní Evropu, Michaela Franeková, generální ředitelka Unilever Česko a Slovensko, a Taťána le Moigne, ředitelka české, slovenské, maďarské a rumunské pobočky společnosti Google.

Cen SDGs se letos zúčastnilo rekordních 266 projektů a to v šesti soutěžních kategoriích – Veřejná sféra, Byznys, Mladý leader, Reporting, Zahraniční rozvojová spolupráce a Změna klimatu. Brožura přibližuje nejen všechny vítěze (viz Představení vítězů Cen SDGs 2020), ale také finalisty jednotlivých kategorií.

Mezi finalisty v kategorii Byznys se umístila například společnost ADLER Czech se svým projektem Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací v logistickém centru ADLER Czech v Ostravě, Biopekárna Zemanka & Plzeňský Prazdroj se společným projektem, zaměřeným na zero waste krekry z pivovarského mláta či společnost infiberry se svými sáčky Frusack.

Mezi finalisty kategorie Veřejná sféra patří například společnost BREAKFASTSTORY se svým projektem Potěš obědem, Nadace Vodafone ČR s mobilní aplikací Bright Sky, bojující proti domácímu násilí nebo Tereza, vzdělávací centrum s projektem Mezinárodní program Ekoškola.

Brožura seznamuje také s akceleračním programem, který v říjnu 2020 plynule naváže na Ceny SDGs a vznikl ve spolupráci Asociace společenské odpovědnosti a Impact Hubu. Dále přináší výsledky výzkumu agentury Ipsos o postoji Čechů k SDGs a SDG Index 2020.

Za povedeným zpracováním brožury stojí reklamní a grafické studio MadLove. Publikace vznikla za finanční podpory Rady kvality ČR. Celou brožuru si můžete prohlédnout ZDE. V tištěné podobě je dostupná na vyžádání v sídle Asociace společenské odpovědnosti.

Související

FlixBus chce být i v roce 2021 důležitou součástí zelené revoluce v dálkové dopravě

Přejít na článek