Ceny Zlatá vážka ocení výjimečnou praxi v oblasti sociálního podnikání

Ze světa členů

9. 5. 2023

Deklarace odpovědného podnikání z. s. pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a s podporou ČSOB a.s. a Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlašují výroční ceny ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards (dále též Ceny).

Cílem Cen je popularizovat téma zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob, práci sociálních podniků a vytvářet inspiraci pro spolupráci mezi sociálními firmami a veřejnými institucemi. Nedílnou součástí je také seznamování veřejnosti se zaběhlou praxí v zahraničí.

Jednou z mých priorit v čele Poslanecké sněmovny je otevírat ji všem lidem bez rozdílu. Systematická podpora sociálního podnikání představuje cestu, jak sblížit svět zákonodárců se světem lidí potýkajících se v životě s nejrůznějším znevýhodněním. Sociální podnikání je skvělá forma zaměstnávání lidí, kteří překonávají určitý handicap. Každý ostatně chceme být ve svém životě prospěšný a vnímaný ostatními s respektem. I tomu sociální podniky slouží,“ uvádí předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová.

Ceny přichází v době, kdy vrcholí připomínkové řízení návrhu nového zákona o registrovaném sociálním podniku. „ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards je výjimečný projekt už díky unikátní spolupráci organizací z hned několika oblastí naší společnosti. Na vzniku se podílí kolegové z Parlamentu, ministerstev, z bankovního sektoru, sociální podniky, nadační fondy. V rámci vyhlášení kategorií pak budeme zapojovat také státní správu, kraje či města a obce a hledat příběhy sociálních firem a jejich zaměstnanců, které pomohou přiblížit veřejnosti důležitost tohoto odvětví sociální ekonomiky,” vysvětluje Zdeněk Kosour z Deklarace odpovědného podnikání, z. s, a mluvčí Cen.

Ceny se budou udělovat v 6 kategoriích: Inovativní podnik, Rozvoj regionu, Inspirativní spolupráce, Asistent roku, Osobnost roku a Instituce roku. O prvních čtyřech kategoriích rozhoduje Hlavní porota, o kategoriích Osobnost roku a Instituce roku pak Veřejná porota složená z aktérů v oboru a odborníků.

„Rozvoj pracovních příležitostí pro hendikepované osoby je významnou součástí naší společenské odpovědnosti a názornou ukázkou firemní kultury ČSOB. Během unikátní spolupráce se sociálním podnikem Kolibřík CSR se nám podařilo outsourcovat již 90 pracovních pozic pro hendikepované kolegy. Pro sociální podniky vyhlašujeme od roku 2013 grantový program Start it social na jejich stabilizaci a další rozvoj. Za deset let jsme tak částkou přesahující 9 mil. korun podpořili více než šest desítek sociálních podniků. Nicméně, i s ohledem na aktuální dění cítíme potřebu toto téma ještě více popularizovat a pomoct nastartovat celospolečenskou změnu v integraci znevýhodněných osob do pracovního procesu. Je nám proto velkou ctí být generálním partnerem nového projektu cen sociálního podnikání a zejména mě těší, že spojíme síly s těmi nejpovolanějšími partnery, jakými jsou Poslanecká sněmovna, Ministerstvo práce a sociálních věcí či Deklarace odpovědného podnikání,“ říká Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB.

Důležitou součástí Cen bude také říjnový a listopadový doprovodný program zahrnující mimojiné prohlídky Poslanecké sněmovny pro hendikepované kolegy ze sociálních podniků či Kulatý stůl velvyslanců ze zemí, kde jsou již spolupráce sociálních podniků a státní správy rozvinuté.

„Většina nám blízkých zemí má na rozdíl od nás zákony o sociálním podnikání. Ráda bych upozornila, že i Slovensko mělo systém chráněných dílen. Nyní díky jejich zákonu postupně probíhá přeměna řady z nich na sociální podniky. V zemích, které například dodržují principy participace znevýhodněných zaměstnanců a stojí o takové zadávání veřejných zakázek, jež dává státním institucím možnost pracovat s místní komunitou, je také řada inspirativní dobré praxe. Proto jsem ráda, že ceny ukážou i tuhle mezinárodní inspiraci a umožní další rozvoj českých sociálních podniků, včetně nárůstu jejich počtu,” uvádí místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

Nominace registrovaných sociálních podniků budu přijímány v termínu od 20. dubna do 31. července, v září poté zasednou obě výše zmíněné poroty a vyberou vítěze. Slavnostní vyhlášení Cen se následně uskuteční v listopadu 2023. Do soutěže se mohou prostřednictvím webových stránek zapojit všichni podniky, které jsou ke dni své přihlášky zaregistrovány na webových stránkách České sociální podnikání, které spadají do projektu Podpora sociálního podnikání v Česku a jsou spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

„Vítám jakékoliv snahy, které pomáhají přiblížit české sociální podnikání veřejnosti, mezi takové bezpochyby patří i národní ceny Zlatá vážka. Zároveň věřím, že se nám podaří dokončit proces tvorby zákona o registrovaném sociálním podniku, který rovněž napomůže velkou měrou rozvoji sociálního podnikání v České republice,“ dodává Ondřej Závodský z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Vznik Cen podpořili rovněž organizace Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Nadační fond Be Charity Báry Nesvadbové.


Zdroj: Ceny Zlatá vážka ocení výjimečnou praxi v oblasti sociálního podnikání. Deklarace odpovědného podnikání z. s. Tisková zpráva

Související

Díky další redukci hmotnosti PET lahví ušetří společnost Lidl přes 500 tun plastu ročně

Přejít na článek

Mobilní aplikace DOBROKRUH: Společně na jednom místě pro dobro

Přejít na článek

S kukuřičným cukrem na úklid bytu: Čisticí prostředky už mohou být plně biologicky odbouratelné

Přejít na článek