Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Závazek udržitelnosti

Kooperativa dlouhodobě prosazuje principy odpovědného a udržitelného podnikání a je si vědoma významu a dopadu svého podnikání na život společnosti a každého jednotlivce, ekonomiku i životní prostředí a komunity, kde působí.

CSR principy jsou v Kooperativě nedílnou součástí firemní kultury a hodnot, která firma sdílí se zaměstnanci. CSR se propisuje do korporátní strategie s cílem působit dlouhodobě, stabilně, transparentně a důvěryhodně, a to ve vztahu ke všem firemním stakeholderům.

Samotné principy pojišťovnictví jsou založeny na solidaritě, odpovědnosti, pomoci ve složitých životních situacích a na důvěře. Ctíme zásady rovného přístupu, etického jednání a transparentnosti, a to jak ve vztahu ke svým klientům, tak i k tisícům svých zaměstnanců. Základem je pro nás prevence a odpovědné podnikání. CSR chápeme jako byznys model – jako součást svého podnikání.

Kdo zná Kooperativu, zná i náš letitý slogan POJIŠŤOVNA PRO ŽIVOT, JAKÝ JE. Chceme a musíme být POJIŠŤOVNA PRO ŽIVOT, JAKÝ JE, A PRO SVĚT, JAKÝ BY MOHL BÝT.

Náš závazek k udržitelnosti

Milan Medek

CSR manažer Kooperativy a ředitel Nadace Kooperativy

Strategie udržitelnosti

Základem naší CSR strategie je prevence. Prevence přináší příznivý společenský dopad a dává smysl jak pro pojišťovnu, tak i pro klienty, kterým pomáháme eliminovat dopad negativních důsledků pojistných událostí v jejich životě.

Neoddiskutovatelnou součástí každé dlouhodobé CSR strategie je environmentální odpovědnost. Ani v Kooperativě tomu není jinak. Ačkoli nejsme výrobní firmou, uvědomujeme si, že naše podnikání má konkrétní dopad na životní prostředí. Ekologie a udržitelnost podle nás spočívají také v respektu k hodnotám, jako jsou férovost, transparentnost a soulad s podmínkami evropského a domácího regulátora. Zabýváme se eliminací dopadů klimatických změn, měříme svou uhlíkovou stopu a nastavujeme procesy tak, abychom zde byli – jako lidské společenství i jako firma – i za 100 let.

Dalším pilířem naší strategie je rozmanitost a flexibilita ve vztahu k zaměstnancům. Respektujeme rovné příležitosti a individuální potřeby zaměstnanců bez ohledu na jejich věk, pohlaví, zdravotní stav, etnicitu, náboženské vyznání či sexuální orientaci. Nabízíme jim co nejširší škálu možností pro nalezení souladu profesního a soukromého života. Dbáme i na jejich odborné vzdělávání a zároveň neustále doplňujeme nabídku dalších příležitostí k rozvoji. Více než kdy v minulosti také klademe důraz na péči o zdraví a duševní pohodu našich kolegů a kolegyň.

Vrcholem naší strategické pyramidy je filantropie, kterou se snažíme co nejvíce provázat se všemi ostatními principy našeho přístupu k CSR, a to v první řadě odpovědným investováním do projektů a aktivit, které mají potenciál způsobovat systémové pozitivní společenské změny. Do dobročinnosti se pravidelně zapojují i naši zaměstnanci prostřednictvím firemních sbírek a dobrovolnictví. Hlavním nástrojem filantropie je Nadace Kooperativy, založená již v roce 2013.

jan_7123

jan_7166

jan_7179

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Milan Medek

manažer udržitelnosti, ředitel Nadace Kooperativy

mmedek@koop.cz

Milan Medek pracuje jako CSR manažer v pojišťovně Kooperativa a současně je také výkonným ředitelem Nadace Kooperativa. Jeho CSR oddělení se věnuje tématům prevence, udržitelnosti a ekologie, diverzitě a filantropii. V uplynulých 20 letech působil v manažerských pozicích v oblasti marketingu, z toho 11 let byl ředitelem marketingu a vývoje produktů v Kooperativě. Mimo to vyučoval marketing a CSR na vysokých školách.

Udržitelnost v Kooperativě je společným dílem celého týmu, který tvoří:

  • Karolína Knížová – Prevence a legislativa udržitelnosti
  • Pavlína Al-Madhagi – Prevence a udržitelnost
  • Kristýna Stará – Zapojování zaměstnanců, diverzita a flexibilita
  • Veronika Valentová – Spolupráce s nadačními partnery
  • Yaroslavna Melnyk– Nadační projekty
  • Libor Budina – Platforma VIZE 0

Projekty

www.koop.cz

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8