Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Pojišťovna Kooperativa podniká na českém trhu již tři desetiletí a nabízí všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. Je součástí Vienna Insurance Group, přední pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě, obsluhuje přes 3,5 milionu klientů a zaměstnává více než 4 000 osob.

​​​Samotné principy pojišťovnictví jsou založeny na solidaritě s ostatními, odpovědnosti, pomoci ve složitých životních situacích a na důvěře. V tom tkví společenský dopad našich byznysových aktivit. Ctíme zásady rovného přístupu, etického jednání a transparentnosti, a to jak ve vztahu k našim klientům, tak i k tisícům našich zaměstnanců.​​

Závazek udržitelnosti

Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj čím dál více rezonují ve společnosti i ve firmách. Kooperativa v tomto směru není výjimkou. Chovat se společensky odpovědně znamená zejména nebýt lhostejný k těm, kteří potřebují pomoci, k okolí, životnímu prostředí, přírodě, komunitě a společnosti, v níž žijeme a ke všem důležitým aspektům života.

Moderní pojišťovna zdaleka nestojí pouze na využívání nových technologií a inovací. Je to především firma, která nabízí promyšlený ekosystém produktů a služeb. V jeho centru je samozřejmě pojištění, ale ekosystém zahrnuje celý proces od prevence přes asistenci a vyřešení škody až po následnou pomoc. Moderní pojišťovna je srozumitelná a má všechny produkty i služby přehledné a pochopitelné. Zároveň je to firma solidární, ochotná pomoci, jejímž cílem je zapojit se, rozdělit se a pozitivně ovlivňovat svět kolem nás.

V naší CSR filozofii, stejně jako v přístupu k byznysu, klademe důraz na princip prevence. Jsme přesvědčeni, že předcházení vzniku škod je základem společenské odpovědnosti. Prevence nejen snižuje tzv. škodní průběh (neboli frekvenci a výši škod, které pojišťovna řeší), ale především zlepšuje kvalitu života lidí a zvyšuje pocit jistoty a bezpečnosti.

Kdo zná Kooperativu, zná i náš letitý slogan POJIŠŤOVNA PRO ŽIVOT, JAKÝ JE. Chceme a musíme být POJIŠŤOVNA PRO ŽIVOT, JAKÝ JE, A PRO SVĚT, JAKÝ BY MOHL BÝT.

Náš závazek k udržitelnosti

Milan Medek

CSR manažer Kooperativy a ředitel Nadace Kooperativy

Strategie udržitelnosti

Naším dlouhodobým cílem je naplňovat vizi CSR jako byznys model svého druhu. Chceme co největší množství významných procesů pojišťovny nastavit tak, aby odpovídaly společensky odpovědnému chování.

Základem naší CSR strategie je prevence. Pro pojišťovnu je orientace na prevenci klíčová z hlediska byznysu, pro všechny ostatní přináší příznivý společenský dopad a vzniká tak „win-win“ situace pro obě strany.

Neoddiskutovatelnou součástí každé dlouhodobé CSR strategie je environmentální odpovědnost. Ani v Kooperativě tomu není jinak: ačkoli nejsme výrobní firmou, uvědomujeme si, že naše podnikání má konkrétní dopad na životní prostředí. Ekologie a udržitelnost podle nás spočívají v respektu k hodnotám, jako jsou férovost, transparentnost a soulad s podmínkami evropského a domácího regulátora. I s ohledem na tento fakt se zabýváme eliminací dopadů klimatických změn, měříme uhlíkovou stopu a nastavujeme procesy tak, abychom zde byli – jako lidské společenství i jako firma – i za 100 let.

Dalším pilířem naší strategie je rozmanitost a flexibilita ve vztahu k zaměstnancům. Respektujeme rovné příležitosti a individuální potřeby zaměstnanců bez ohledu na jejich věk, pohlaví, zdravotní stav či rodinnou situaci. Nabízíme jim co nejširší škálu možností pro nalezení souladu profesního a soukromého života. Dbáme i na jejich odborné vzdělávání a zároveň neustále doplňujeme nabídku dalších příležitostí k rozvoji. Více než kdy v minulosti také klademe důraz na péči o zdraví a duševní pohodu našich kolegů a kolegyň.

Vrcholem naší strategické pyramidy je filantropie, kterou se snažíme co nejvíce provázat se všemi ostatními principy našeho přístupu k CSR, a to v první řadě odpovědným investováním do projektů a aktivit, které mají potenciál způsobovat pozitivní společenské změny. Hlavním nástrojem filantropie je Nadace Kooperativy, založená již v roce 2008.

jan_7123

jan_7166

jan_7179

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Alena Líškay Králíková

odbor CSR

aliskaykralikova@koop.cz

Alena Líškay Králíková se v CSR Odboru pojišťovny Kooperativa věnuje diverzitě a udržitelnosti.  V minulosti se v platformě Byznys pro společnost podílela na různorodých projektech firem v oblastech odpovědného podnikání a diverzity, a řídila útvar firemní kultury a společenské odpovědnosti ČSOB, kde odpovídala i za externí a interní komunikaci. Působila také v neziskovém sektoru – mj. jako ředitelka Gender Studies, o.p.s. nebo manažerka pro rozvoj nadačního fondu Slovak-Czech Women’s Fund. Zkušenosti má z odborných médií a interních časopisů velkých firem, za které odpovídala jako šéfredaktorka a editorka.

Projekty

www.koop.cz

aliskaykralikova@koop.cz

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8