REMOBIL

Projekt REMOBIL je neziskový projekt sběru starých a nepotřebných mobilních telefonů.
Hlavním smyslem je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního
systému sběru a využití mobilních telefonů po skončení životnosti.

Projekt je určen pro všechny typy subjektů včetně občanů a funguje v celé České republice.
Hlavním cílem je změna stavu, kdy se telefony hromadí v domácnostech a znamenají tak do budoucna enviromentální problém. Proto se snažíme všem nabídnout co nejjednodušší způsob, jak se nepotřebných telefonů zbavit.

Zároveň se z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely a díky recyklaci mobilů
dochází k opětovnému využití surovin. To v součtu znamená například významné úspory vody a snížení produkce ekvivalentu CO2. Oboje vzniká nebo se spotřebovává při těžbě nerostných surovin nutných pro výrobu, například nových mobilních telefonů.