REMOBIL

Hlavním smyslem neziskového projektu REMOBIL je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využití nepotřebných mobilních telefonů. Je určen pro všechny typy subjektů včetně občanů a funguje v celé České republice. Z reprezentativního průzkumu projektu REMOBIL, který proběhl na konci roku 2020 mezi obyvateli hlavního města Prahy vyplývá, že počet odložených a nepotřebných mobilů v rámci pražských domácností je celkem 1,4 milióny kusů, v celé ČR pak okolo 12 miliónů kusů. Tento fakt představuje skrytou, ale významnou environmentální zátěž.

Proto REMOBIL nabízí co nejjednodušší způsob, jak se nepotřebných telefonů zbavit. Zároveň se z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely. Za dobu trvání projektu (od roku 2016 do začátku roku 2021) bylo už bylo dosaženo:

  • využito 41 193 nepotřebných mobilů
  • přispěno 411 930 Kč na dobročinné účely – část z těchto peněz bude věnovaná až během roku 2021
  • 6 590 hodin práce pro hendikepované
  • kompenzace 398 365 km ujetých v osobním automobilu
  • úspora1 231 670 litrů vody
  • do ovzduší nevypuštěno 65 332 kg CO2

CÍLE PROJEKTU

– Sebrat 100 tisíc mobilních telefonů v rámci jedné celonárodní kampaně, a věnovat tak 1 milion Kč na dobročinnost a současně tak dosáhnout deklarovaných enviromentálních úspor.

– Provozovat efektivní, transparentní a dostupný systém sběru a využití nepotřebných mobilních telefonů a tím dát znovu těmto odloženým funkčním i nefunkčním mobilům smysl.

– Vytvořit širší platformu v rámci společenského fenoménu „mobilní telefon“ se zaměřením na environmentální osvětu a vzdělávání.