REMOBIL

Hlavním smyslem našeho neziskového projektu REMOBIL je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využití nepotřebných mobilních telefonů. Průzkumy prokazují, že se v českých domácnostech nachází okolo 12 milionů kusů odložených a nepotřebných mobilů. Tento fakt představuje skrytou, a přitom významnou environmentální zátěž, kterou se snažíme naší činností snižovat.

Udržitelnost doplňujeme sociálním přesahem. Podporujeme dobročinnost, spolupráci s charitativními organizacemi a zaměstnávání osob hendikepovaných nebo na pracovním trhu jinak znevýhodněných. 

Závazek udržitelnosti

Udržitelnost je základním kamenem Remobilu, z něhož budujeme efektivní, transparentní a dostupný systém sběru a využití nepotřebných mobilních telefonů v souladu se zákonem o odpadech a náležité hierarchie od předcházení vzniku, opětovné použití, recyklace, využití a odstranění odpadu. Současně vytváříme širší platformu na téma mobilní telefon se zaměřením na environmentální osvětu a vzdělávání veřejnosti. 

Poznejte projekt Remobil

Miloš Polák

Zakladatel projektu a odborný garant

Strategie udržitelnosti

Skryté negativní dopady mobilních telefonů na životní prostředí jsou nepopiratelné. Těžba, výroba a kompletace průměrného mobilního telefonu s sebou nese více než 100 kg odpadního materiálu. Výroba mobilu je tedy extrémně energeticky a materiálově náročná. Recyklací materiálů z mobilů, jako jsou vzácné kovy, železo, plast nebo sklo dochází k významné úspoře, díky níž není potřeba tyto materiály znovu masivně těžit. Ještě významnější kompenzací negativních dopadů na životní prostředí je prodloužení životnosti mobilu, prostřednictvím oprav, využití komponent na náhradní díly nebo nepodléhání výměně funkčních mobilů za nové trendy novinky.

Mobilní telefony obsahují množství nebezpečných materiálů, které se odbornou recyklací odstraní či recyklují a tím nedochází ke škodlivým emisím. Pokud mobilní telefon skončí na skládce odpadu, dochází k uvolňování toxických látek do životního prostředí. Podle vědeckých studií až 40 % nebezpečného olova na skládkách odpadu pochází z elektrického a elektronického odpadu. Těmto a dalším negativním dopadům se snažíme, šířením povědomí o nezbytném vracení nepotřebných mobilů zpět do oběhu, zabránit. 

Dosud se společnými silami podařilo do projektu sesbírat přes 80 000 mobilních telefonů a tím darovat přes 800 tisíc korun na charitativní účely. Díky recyklaci mobilů došlo ke snížení emisí CO2 nevpuštěných do ovzduší o 210 400 kg a ušetřilo se 2 945 600 litrů pitné vody. 

Jedličkův ústav a školy získané prostředky využil pro pořízení kolejnicového systému pro fyzioterapii, speciálního koupacího křesla a přepravního boxu na školní autobus. Z posledního daru proběhne budování bezbariérové chatky a úpravy dětského tábora v Bukové v Novohradských horách. Mobilní hospic Ondrášek pak darované finanční prostředky používá na financování svého provozu a zdravotnického personálu. Spolupracujeme také s chráněnou dílnou Horizont zaměstnávající osoby zdravotně znevýhodněné, invalidní, těžko umístitelné na otevřeném trhu práce a ohrožené sociálním vyloučením.

miloa-monika-jirka

pzedn-poslednho-aeku-pro-jedliukov-stav

vzdolac-akce-v-zoo-praha

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Jiří Šmejkal

manažer projektu

smejkal@remobil.cz

Na samém počátku vzniku neziskového projektu Remobil stála v roce 2015 myšlenka enormní environmentální zátěže na životní prostředí v souvislosti s obrovským množstvím nevyužitých mobilních telefonů, které se téměř nerecyklují. Počet odložených a nepotřebných mobilů v celé ČR dosahuje 12 milionů kusů. A protože je mobil velmi malým, specifickým zařízením, které v domácnostech nepřekáží a přitom do něho byla vtělena obrovská energie zejména ve fázi výroby integrovaných obvodů a čipů, snažíme se tuto energii zachytit a opět ji využít. Přinášíme pro společnost dostupné možnosti pro jejich odevzdání, opravy, využívání komponent na náhradní díly, recyklaci a v neposlední řadě vzděláváme a šíříme osvětu. 

Naše projekty

Projekty

www.remobil.cz

info@remobil.cz

Remobil, z.s., Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad