Unilever

Naše počátky jsou spojené s na svou dobu revolučními produkty, a to kostkou mýdla Sunlight, díky které se ve viktoriánské Anglii povedlo pozvednout úroveň hygieny a snížit výskyt nebezpečných nemocí, a margarínem, který zpřístupnil výživnou a dostupnou potravinu mnoha lidem v Holandsku. Nyní reagujeme na společenské, environmentální i ekonomické výzvy 21. století, a to skrze Unilever plán udržitelného rozvoje (USLP), do kterého jsme v 2017 propsali Cíle udržitelného rozvoje OSN. Vizí naší společnosti je za současného růstu byznysu snižovat naši negativní ekologickou stopu a zvyšovat pozitivní sociální dopad.

Nejsme aktivní jen globálně, i v Česku se snažíme Cíle udržitelného rozvoje OSN přímo propojit s našimi korporátními aktivitami i vybranými značkami s posláním, které mají pozitivní přesah na společnost nebo životní prostředí. Chceme však mít ještě větší dopad. Proto se nyní naši vizi – udělat z udržitelnosti samozřejmost – snažíme propsat do DNA každé značky.

Závazek udržitelnosti

Jsme průkopníky v zapojení sociálního a udržitelného poslání do jádra byznysu, historie naší firmy je toho důkazem. Naše produkty denně používá 2,5 miliardy spotřebitelů, a my si tento dopad a odpovědnost uvědomujeme. Proto pro nás udržitelnost neznamená pouze dílčí aktivity, ale konzistentní přístup zahrnující všechny aspekty byznysu. V roce 2010 toto naše směřování dostalo hmotný rámec v podobě Unilever plánu udržitelného rozvoje (USLP), který je propojen s Cíli udržitelného rozvoje OSN.

Náš závazek k udržitelnosti

Michaela Franeková

General Manager Unilever Czech Republic & Slovakia Vice President Marketing Foods & Beverages Unilever East Europe

Strategie udržitelnosti

S Cíli udržitelného rozvoje je pevně spjat náš bývalý globální CEO Paul Polman. Ten se aktivně podílel na jejich tvorbě, jakožto klíčový zástupce za byznys. Právě on v roce 2010 představil Unilever plán udržitelného rozvoje (USLP). Ten pokrývá všechny aspekty našeho obchodního a hodnotového řetězce, zahrnuje všechny naše značky a divize a pokrývá každou zemi, ve které pracujeme.

V rámci USLP chceme dosáhnout tří velkých cílů. Jejich základem je devět závazků s menšími cíli, které usilují o náš společenský, environmentální a ekonomický přínos napříč hodnotovým řetězcem. V těchto oblastech může naše společnost totiž nejvíce ovlivnit, a přitom podporovat Cíle udržitelného rozvoje OSN.

Každoročně podáváme zprávu o našem pokroku v jeho naplňování. Veškeré informace o tom, jak si vedeme v jednotlivých cílech, jsou k dispozici na našich webových stránkách unilever.cz nebo unilever.com.

unilever

people

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Lucie Kotalová

External Communications & Public Affairs Lead Czech & Slovak Republic

Lucie.kotalova@unilever.com

Udržitelnost i společenská odpovědnost leží v srdci businessu společnosti Unilever již od samého začátku, tedy více něž 90 let. Na udržitelnost a podnikání se díváme jako na dvě propojené nádoby, které se vzájemně prolínají. Za cíl jsme si dali podnikat zodpovědně a snižovat naše dopady na životní prostředí. Mám radost, že se nám na této cestě daří, ať už se jedná o stále větší využívání recyklovaného plastu, využívání inovativních materiálů, nebo například snižování našich emisí. Další ambiciózní cíle, které jsme si jako společnost vytyčili, nás stále pohání dopředu a dávají smysl tomu, co děláme.

Značky s posláním

K naplňování jednotlivých SDGs mimo jiné přispívají i naše značky s posláním. V roce 2019 náš globální CEO Alan Jope prohlásil, že v budoucnu nebude pro značky bez poslání v našem portfoliu místo. Jako značky s posláním vnímáme takové značky, které mají jasně definovaný smysl, jež pomáhá řešit určitý společenský nebo ekologický problém. Zároveň jsou to značky, jejichž produkty jsou vyráběny udržitelně, nebo jejichž produkce pozitivně ovlivňuje životy spotřebitelů. Každé poslání těchto značek je pak úzce spjato s jedním z Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Také naše značky v Česku jsou úzce propojeny s SDGs. Značka Hellmann’s v roce 2019 představila své poslání – vytáhla do boje proti plýtvání potravinami spojenému s tzv. lednicovou slepotou. Z průzkumu značky, provedeném ve spolupráci s Ipsos v únoru 2019 v Česku a na Slovensku, totiž vyplynulo, že více než 40 % všeho vyhozeného jídla pochází z našich domácností. Přispívá k naplnění SDG 12 – Udržitelná výroba a spotřeba. Cif chce udělat česká a slovenská města krásnější a AXE zvyšovat sebevědomí mladých mužů. Značka Rexona nás chce rozhýbat a inspirovat k aktivitám, a to například výměnou eskalátorů za schody, protože město je naše fitko. Nová značka Love Beauty & Planet se snaží motivovat své fanoušky malými dobrými skutky pro planetu. A to ani zdaleka nejsou všechny naše značky s posláním!

misa

Projekty