Co znamená S v ESG

13. 6. 2023

Vedle environmentálních dopadů se ESG zabývá i sociálním faktorem. Přestože se největší pozornost napříč prostředím byznysu, veřejné správy i laické veřejnosti věnuje environmentálním faktorům, jsou to právě sociální aspekty, které nejcitelněji dopadají na jednotlivce i celé komunity.

„S“ jako sociální faktor

Sociální faktor představuje například práva zaměstnanců, zdravotní a bezpečnostní standardy, rovnost pohlaví a rovnost v odměňování – tedy otázky, které mohou mít negativní dopad na společnost. Zkoumá také interní politiky týkající se například inkluze, vztahů společnosti se zaměstnanci, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Bezpečnost a kvalita výrobků a ochrana spotřebitele jsou další z mnoha sociálních ukazatelů, které se berou v úvahu. Je vhodné zdůraznit, že sledování těchto (a i níže uvedených) ukazatelů má za cíl nejen zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců a vztahy uvnitř i vně podniku, ale také, a pro některé podnikatele i zejména, zefektivnit celkovou činnost a výnosnost podniku, jakož i vylepšit image podniku pro byznys partnery i zákazníky – spotřebitele.

V rámci ESG reportingu jsou podniky povinné tyto parametry a sociální jevy sledovat a relevantní informace a analýzy v reportech uvést. Mezi povinné indikátory patří například proces angažování a stížnostní mechanismy pro vlastní pracovníky, popis vlastních zaměstnanců (dle úvazku a vztahu, pohlaví a regionu), BOZP indikátory, platové rozdíly mezi ženami a muži a celkově závažné incidenty týkající se práce a lidských práv.

Význam sociálních faktorů pro podnikatelskou činnost

Finanční výkonnost společnosti může ovlivnit řada sociálních faktorů, které mohou způsobit krátkodobé, ale i dlouhodobé problémy. Proč tedy sledování sociálních faktorů nepodcenit?

  • Požadavky a složení pracovní síly společnosti mohou představovat problémy v budoucnosti. Stávky zaměstnanců nebo protesty spotřebitelů mohou přímo ovlivnit ziskovost společnosti tím, že způsobí nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců nebo kontroverze, které poškozují pověst společnosti.
  • Společnosti, které zajistí, aby jejich výrobky a služby nepředstavovaly bezpečnostní rizika, a minimalizují vystavení geopolitickým konfliktům ve svých dodavatelských řetězcích, se obvykle potýkají s menší volatilitou svého podnikání.
  • Dlouhodobé změny spotřebitelských preferencí ovlivňuje složitá společenská dynamika, od prudkých nárůstů veřejného mínění na internetu až po fyzické stávky a bojkoty firem ze strany různých skupin. Osoby s rozhodovací pravomocí, nebo přímo investoři, je mohou považovat za důležité ukazatele potenciálu dané společnosti.
  • „Udržitelní“ investoři se budou snažit minimalizovat rizika, která společenské faktory představují pro výnosy. Stejně jako v případě investování do ESG jako celku může být projevení preference společností, které těmto společenským otázkám věnují pozornost, pro investory způsobem, jak při investování odrážet své hodnoty a zároveň vést k vyšším a spolehlivějším výnosům v dlouhodobém horizontu.

Jak může společnost řídit své vztahy se zaměstnanci, společností, ve které působí, a politickým prostředím, je hlavní otázka, která se skrývá za písmenem „S“ v ESG. Tento sociální aspekt udržitelného investování je zásadní jak pro samotné zaměstnance společností, na které opatření v oblasti odměňování, BOZP a podobně přímo dopadá, tak na společnosti jako podnikatelské subjekty. Spokojení zaměstnanci a zákazníci jsou vždy nejlepší vizitkou, která hraje významnou roli při rozhodování investorů. Zaměření na tato témata tak může v konečném důsledku zvýšit zisky a současně s tím i společenskou odpovědnost podniku.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Mgr. Kateřina Roučková a Ráchel Kouklíková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Lidé se zdravotním postižením mohou být úspěšnými zaměstnanci ve velkých i malých firmách

Přejít na článek

Velké Setkání Neziskovek 2023: Největší setkání neziskového sektoru v Česku má za sebou úspěšný první ročník

Přejít na článek