Díky grantu Nadace ČEZ se do naší krajiny vrátilo už téměř 108 000 stromů. Podzimní výsadby v obcích jsou v plném proudu

10. 11. 2021

Deset let už funguje Grant Stromy Nadace ČEZ, jehož cílem je vracet do české krajiny původní odrůdy prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů či veřejných zahrad a parků. Doposud podpořil 599 projektů za bezmála 65 milionů korun. Celkem už díky němu zkrášluje a ozdravuje Českou republiku 107 747 stromů mimo lesní porosty, přes 3 800 dalších přibude letos. Podzimní výsadby v obcích a městech probíhají právě během října a listopadu.

O některých lidech zahrabaných do detailů se říká, že pro stromy nevidí les. Nadace ČEZ ale pomáhá přesně s opačným problémem: když pro lesy nevidíme stromy. Zatímco se u nás totiž zalesňuje čím dál více, stromy ve volné krajině stojí spíše stranou zájmu. A to je škoda, protože bez nich by naše domovina vypadala mnohem smutněji. Největší firemní nadace v České republice se proto již deset let prostřednictvím svého grantu Stromy snaží o to, abychom se mohli i v budoucnu potěšit pohledem na vzrostlé dřeviny i jinde než v lese. Celkem již vrátila do krajiny desítky tisíc stromů, v letošním roce podpořila výsadbu dalších více než 3 800 sazenic. Podzimní výsadba v obcích a městech probíhá právě v těchto dnech.

Sázení stromků probíhá většinou formou společenské akce, kde se potkávají celé rodiny. „Díky tomu se děti jako generace budoucnosti přirozeně učí o zeleň pečovat a chránit ji. Budou si vážit stínu, který za horkého dne poskytne vzrostlá alej lemující cestu ke koupališti, v udržovaném parku si nasbírají kaštany na podzimní tvoření, pod rozkvetlými větvemi obnoveného sadu třeba zažijí první polibek z lásky,“ vysvětluje motivaci zapojit do sázení i veřejnost ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun od loňska kromě obcí žádat i různé organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i nové projekty. Obce revitalizují své parky i náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa, zakládají arboreta či obnovují bývalé sady. „Letos se nám sešlo 155 žádostí, což je podobně jako loni. Prioritou grantu zůstává výsadba v místě původních dřevin, tak aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst,“ doplňuje Ziková.

Nezahálí ale ani společnost ČEZ, která vyhlásila závazek vlastními silami vysadit strom za každého zaměstnance v České republice. Oproti grantu Nadace ČEZ se tato výsadba soustředí na lesní porosty poničené kůrovcovou kalamitou. Splnění závazku téměř 23 000 stromů bohužel zpozdila pandemie koronaviru, protože sázení probíhá formou skupinových dobrovolnických dní. V průběhu letošního října a listopadu je ale po celé republice naplánováno celkem deset akcí zaměřených právě na zaměstnanecké
sázení.


Zdroj. Díky grantu Nadace ČEZ se do naší krajiny vrátilo už téměř 108 000 stromů. Podzimní výsadby v obcích jsou v plném proudu. Skupina ČEZ. Tisková zpráva, 27. 10. 2021.

Související

IKEA v Česku za poslední čtyři roky snížila plýtvání jídlem o více než polovinu, ušetřila 240 tisíc porcí

Přejít na článek