Jan Saudek a další české osobnosti se staly tvářemi kampaně Naše planeta

12. 5. 2020

Asociace společenské odpovědnosti spouští kampaň na podporu globálních cílů a boje proti změně klimatu. Kampaň s názvem Naše planeta představuje u příležitosti 85. jubilea Jana Saudka a otevření přihlášek do Cen SDGs 2020.

Asociace společenské odpovědnosti se rozhodla v rámci letošního ročníku Cen SDGs poukázat na eskalující klimatickou krizi a potřebu změny našeho životního stylu. Komunikační kampaň k ocenění proto koncipovala v duchu změny klimatu a naší planety. Současně ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) vyhlásila speciální kategorii Změna klimatu, v rámci které ocení inovativní projekty přispívající ke zmírnění dopadů změny klimatu.

Kampaň Naše planeta fotil světoznámý český umělecký fotograf Jan Saudek. Je to vůbec poprvé, kdy se mistr svým dílem vymezuje k aktuálnímu společenskému tématu a zapojuje se do diskuse ke změně klimatu. V kampani vystupuje 13 známých českých osobností (podle SDG 13 – Klimatická opatření) ztvárněných do tarotových karet s poselstvím, že změna klimatu je nepopiratelná, a rychlost, s jakou postupuje, je alarmující.

Mezi osobnostmi jsou kuchařka Kamila Rundusová (Kamu), ekonom Tomáš Sedláček, první handicapovaná žena na světě, která přeplavala La Manche, Markéta Pechová, zpěvák Tomáš Klus, violoncellistka Terezie Kovalová, tenistka Lucie Šafářová, hokejista Tomáš Plekanec, kreativní umělec a vyslanec dobré vůle Yemi A.D., farářka Martina Viktorie Kopecká, herec a autor Gastromapy Lukáš Hejlík, herečka Simona Babčáková, publicista a spisovatel Petr Ludwig, polární ekoložka Marie Šabacká, a skrze autoportrét také samotný Jan Saudek.

Každá z osobností je ztvárněna v rámci jednoho tarotu a oblasti, které se změna klimatu dotýká, jako např. voda, sucho, tání ledovců, degradace půdy, úbytek biologické rozmanitosti, vliv znečištěného ovzduší na zdraví). Každá osobnost a tarot zároveň ukazuje možnosti, kterými se vydat a přispět k jejímu zmírnění (veganství, plýtvání potravinami, udržitelná móda, udržitelný životní styl, obnovitelné zdroje energie, čistá mobilita, udržitelná architektura, aj.)

Každou fotku a tarot Jan Saudek ručně koloroval od modré do červené. To znázorňuje známý graf od Eda Hawkinse zobrazující růst globální teploty zemského povrchu v letech 1850-2019. Po vyskládání všech 14 portrétů vedle sebe se zobrazí dílo, který odhaluje eskalující klimatickou krizi v celé své šíři.

Asociace společenské odpovědnosti přichází s kampaní Naše planeta v nelehké době. “Lidstvo právě čelí obrovské výzvě. Potýká se s dopady pandemie koronaviru nejen na ekonomiku, ale i společnost, zdraví, mezilidské vztahy i lidskou psychiku. Světem zmítají úplně nové emoce. Dokážeme v této ohrožující krizi myslet ještě na změnu klimatu? Obecně máme duševní kapacitu pouze pro jednu život či svět ohrožující krizi. Přesto jsme v Asociaci společenské odpovědnosti přesvědčeni, že je třeba o to více téma změny klimatu ve společnosti otevírat. A otevírat nejen to, ale také další témata, kterým dnešní společnost čelí. Planeta a lidstvo čelí mnoha dalším zásadním výzvám, které společně ještě musíme zvládnout,” vysvětluje Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti a vyslankyně dobré vůle MZV ČR. Před změnou klimatu se doma neschováme. A pasivitou naši planetu také nezachráníme.

Pojďme společně zachránit naši planetu

Součástí kampaně je i aktivní zapojení veřejnosti skrze dobrovolné osobní závazky ke snížení své uhlíkové stopy. Každý z nás si může osvojit udržitelný životní styl. Možností a cest, kterými se vydat je celá řada. Pojďme společně upravit své každodenní návyky, jako stravování, nakupování, způsob dopravy, spotřebu či způsob trávení volného času. Postupně malými krůčky přeměnit svůj životní styl v udržitelný. Na webu www.globalnicile.cz si můžete vybrat konkrétní závazky, díky kterým společně snížíme emise CO2.

Asociace společenské odpovědnosti se v rámci kampaně rozhodla podpořit iniciativu Sázíme budoucnost od Nadace Partnerství. Stromy totiž patří k nejúčinnějším nástrojům, jak zmírňovat dopady změn klimatu. Například tím, že zadržují vodu v půdě, ochlazují naše města a přispívají k čistšímu ovzduší naší země. Výtěžek z prodeje obrazů osobnostem a následné dražby celého díla po konci kampaně poputuje na podporu iniciativy Sázíme budoucnost. Svou podporu můžete vyjádřit i vy a to například darováním stromu svému okolí.

 

Související

Akce u příležitosti Dne Země přinesla tipy na udržitelné každodenní aktivity

Přejít na článek

Nové nebezpečí pro přírodu i ekonomiku. Svět zarůstá křovinami, vědci si lámou hlavu, co s tím

Přejít na článek

Global Goals Summit už za týden. Přinese Pla(s)teosaura, unikátní zero waste menu, swap oblečení i rozhovor s legendou udržitelnosti

Přejít na článek