Jedinečný prostor pro rozvoj biodiverzity i vzdělávání. Coca-Cola otevřela unikátní mokřad u pražského závodu

Ze světa členů

16. 6. 2023

Kde je voda, tam je život. Tento neoddiskutovatelný fakt bezezbytku platí i pro pomyslný ostrov divoké přírody, který vznikl v těsném sousedství pražského výrobního závodu společnosti Coca-Cola. Unikátní mokřad se využívá k zadržení dešťové vody, která by jinak končila v kanalizaci. Zásadním způsobem tak pomáhá k podpoře biodiverzity a celkovému ochlazování okolí. Do městské přírody přirozeně vrací asi 12,5 milionu litrů vody ročně. Při příležitosti Světového dne životního prostředí byl mokřadní biotop slavnostně otevřen. Nově je v něm i dřevěný altán a a naučná stezka, které návštěvníky provedou celým prostorem mokřadu.

Mokřady představují velmi účinný nástroj v boji proti suchu. Zároveň patří mezi tři biotopy s největší biologickou aktivitou, a to hned po deštných pralesích a korálových útesech. Jsou místem pestrého života a umožňují existenci řady ohrožených rostlinných i živočišných druhů. Díky své unikátní schopnosti zadržovat vodu mají příznivý vliv na své okolí například v tom, že posilují podzemní vody.

„Voda je základní složkou našich produktů a záleží nám na jejím co možná nejefektivnějším využívání. Platí to i o dešťové vodě a tento mokřad je toho zářným příkladem. Při stavbě nového autonomního skladu jsme dali přednost vybudování suchého poldru před tradiční nádrží s odvodem dešťové vody do kanalizační přípojky. Poldr zadržuje dešťovou vodu z 80 % plochy celého areálu závodu. Voda se tak ekologicky vrací zpět do přírody a zároveň přispívá k ochlazování okolí v teplých letních měsících.” vysvětluje Dan Timotin, generální ředitel Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

V současné době je dešťová voda ze střech a okolí areálu odváděna do suchého poldru o rozloze zhruba 300 m2. Když se poldr naplní, gravitační klapka vypouští vodu řízeným odtokem do mokřadu s výbornými absorpčními podmínkami. Naplňuje tím základní koncept mokřadu, který spočívá ve vsakování dešťové vody v zastavěných oblastech v souvislosti s adaptací na změnu klimatu. Namísto rychlého odvádění vody do kanalizace se voda vrací do koloběhu přirozenou cestou, což je pro místní prostředí mnohem přínosnější.

FIMI Drone Camera

Dalšímu rozvoji mokřadu napomohl grant nadace The Coca-Cola Foundation v celkové hodnotě 1,5 milionu korun. Za pomoci environmentální neziskové organizace Beleco tak v loňském roce proběhlo detailní mapování biodiverzity, došlo k další revitalizaci částí areálu a vybudování naučné stezky včetně dřevěného altánu a informačních tabulí. Naučná stezka bude nově formou řízených exkurzí zpřístupněna školám a veřejnosti. „Ochrana životního prostředí a podpora ochrany vod patří mezi naše hlavní priority v oblasti udržitelného rozvoje. Mokřadní biotop je ztělesním toho, jak lokálně přispíváme k ochraně životního prostředí kolem nás. Návštěvníci z řad našich zaměstnanců, ale i žáků základních a středních škol dostanou od září skvělou příležitost seznámit se s mokřadem jako takovým a na vlastní oči uvidí, že divočina a pestrá příroda může být zachována i uprostřed industriální zóny,“ doplňuje Veronika Němcová, ředitelka komunikace a udržitelnosti ve společnosti Coca-Cola ČR/SR.

Mokřad v pražských Kyjích poskytne ideální podmínky pro život řady ohrožených rostlinných a živočišných druhů. „Vybudování mokřadu v areálu Coca-Coly v pražských Kyjích je výborným příkladem, jak mohou i velké výrobní závody zmírnit dopady své činnosti na životní prostředí. Realizací projektu dochází k zadržení a zasakování dešťové vody přímo v lokalitě. Vznikl tak zajímavý biotop pro rostliny a živočichy a zároveň příjemné místo pro zaměstnance firmy i účastníky exkurzí. Jsme rádi, že se Beleco podílelo na tomto projektu a doufáme, že se tímto příkladem budou inspirovat i další společnosti,“ dodává Jana Moravcová, ekoložka a ředitelka environmentální organizace Beleco.


Zdroj: Jedinečný prostor pro rozvoj biodiverzity i vzdělávání. Coca-Cola otevřela unikátní mokřad u pražského závodu. Coca-Cola. Tisková zpráva

Související

Legenda v udržitelnosti a ESG Georg Kell otevře Global Goals Summit a na Cenách SDGs převezme čestné uznání

Přejít na článek

Společnost Flix vydává svou první dobrovolnou zprávu o ESG

Přejít na článek