Když mokřady potřebují pomoc

Ze světa členů

23. 11. 2023

Dva mokřady, dvě oázy přírody v betonové poušti na okraji Prahy. První leží v lokalitě zvané Na Beránku poblíž stejnojmenného sídliště, ze všech stran sevřený asfaltovými pásy silnic. Druhý se nachází opodál, mezi poli nedaleko Cholupic. O oba se od roku 2016 prostřednictvím pozemkového spolku stará Ekocentrum Koniklec.

Jak podmáčená louka Na Beránku, tak i mokřad v Cholupicích patří mezi prvky, které významně ovlivňují mikroklima okolního prostředí. Zvyšují schopnost krajiny zadržovat vodu, která je v době klimatické změny velmi nedostatkovým zbožím zvláště pro obyvatele sousedního sídliště. To pak v parných létech působí jako jedna obří betonová pec… Kromě toho mokřady představují domov pro rostliny a živočichy, jejichž výskyt je závislý na podmáčeném prostředí.

Oba mokřady bohužel trpí zarůstáním nežádoucími vetřelci – invazními travinami a náletovými dřevinami. To má za následek nejen úbytek drobných vodních ploch a stínění osvětlených míst, ale také nežádoucí nárůst koncentrace živin, na který jsou choulostivé zvláště některé mokřadní rostliny. Hrozí tedy jak ztráta schopnosti schraňovat vodu, tak zánik domova pro mnoho organismů včetně chráněných a ohrožených druhů – obojživelníků a vodního hmyzu v Cholupicích či beráneckého kosatce sibiřského, vrby rozmarýnolisté nebo ostřice Hartmanovy.

Aby Ekocentrum Koniklec obě lokality udrželo v dobré (a ještě lepší) kondici a bránilo jejich zániku, pravidelně v obou lokalitách kosí a následně pořádá akce, na kterých společně s dobrovolníky posečenou trávu shrabe. V zimě obvykle dochází k prořezávání nežádoucích náletových dřevin. Každé jaro se mohou dobrovolníci zapojit do tradiční úklidové akce Na Beránku. S úklidem pravidelně pomáhají děti ze stejnojmenné základní školy. Rok co rok je díky aktivitám pozemkového spolku ošetřeno okolo 16 000 m2 plochy, což je více, než mají dvě fotbalová hřiště.

Za roky péče o mokřady můžeme sledovat zlepšení: voda se v mokřadech drží ve vyšším množství než na počátku a rostlinám a živočichům se tu také daří. Počty jedinců se zvyšují a přibývají nové druhy.

Letošní rok se však pro dva mokřady v péči Ekocentra Koniklec nevyvíjí dobře. Nepodařilo se získat finanční podporu na pokračování projektu. Aby bylo možné dále opečovávat zamokřené plochy, organizovat dobrovolnické akce, nakupovat nářadí na kosení a hrabání, byla založena sbírka na Darujme.cz, díky které můžete podpořit mokřady i vy. Je součástí světového dárcovského hnutí Giving Tuesday.

Pokud se v mokřadní peněžence podaří nashromáždit částku nad plán, bude moci Ekocentrum Koniklec pokosit a shrabat větší plochu a Na Beránku zpřístupnit další možnosti, jak obohatit původní rostlinná společenství: zorat kus plochy a umožnit vyklíčit semenům uloženým v půdní semenné bance. Každou korunu, kterou darujete, Fond pro udržitelný život zdvojnásobí až do výše 100 000 Kč.


Zdroj: Když mokřady potřebují pomoc. Ekocentrum Koniklec. Tisková zpráva

Související

Podpora rostlinných výrobků v Česku roste: Seminář ve Sněmovně kladl důraz na rozvoj plant-based kategorie

Přejít na článek

Nový kurz od ProVeg Česko podpoří inovace v oblasti rostlinné stravy

Přejít na článek

Urbanity Campus Tachov se zařadil mezi nejlepší udržitelné projekty v ČR. Bodoval v soutěži na Czech & Slovak Sustainability Summit 2024

Přejít na článek