Končily v koši. Díky novému návodu se teď nevydané obědy z jídelen převážejí do azylových domů a uprchlických center

28. 3. 2022

Minulý týden se převezlo 122 nevydaných obědů z pražských jídelen a 100 chlazených neprodaných baget a sendvičů do Azylového domu sv. Terezie a dvou hotelů, kde jsou ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny. Převozy koordinuje organizace Zachraň jídlo, která vydala první brožuru shrnující podmínky pro darování vařeného jídla v Česku určenou provozovatelům jídelen, cateringů a charitativním organizacím. Ve větších provozech zbývá denně až 25 kg nevydaných pokrmů, které by se tak mohly zachránit. Zachraň jídlo nyní vyzývá všechny jídelny a charity v Praze, které se chtějí zapojit, aby se zaregistrovaly do databáze na webu www.zachranjidlo.cz.

„Přijde nám nesmyslné vyhazovat kvalitní obědy, do nichž kuchaři vložili maximum energie, když mohou pomoci lidem v nouzi,” říká Anna Strejcová, ředitelka Zachraň jídlo, tedy organizace, která se v České republice snaží zavést systém na darování, a upřesňuje: „denně by se z každé větší jídelny mohlo zachránit 10-20 nevydaných obědů, které teď končí v gastroodpadu.”

První takový dokument v České republice

„Když jsme dávali dohromady podklady, jednalo se skoro o detektivní práci. Pátrali jsme ve vyhláškách, kontaktovali právníky, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, hlavní hygieničku, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a další úřady. Proběhly desítky schůzek, než jsme na stole měli ucelený přehled podmínek, který dosud nikdo nevytvořil,“ popisuje psaní dokumentu projektová manažerka Denisa Rybářová ze Zachraň jídlo.

Manuál vyjasňuje podmínky pro darování, aby dárci a příjemci pokrmů neměli obavy z možných sankcí. Právě obavy z postihu jsou hlavní překážkou v darování pro gastroprovozy, jak popisuje Petr Brož, Manažer bezpečnosti a kvality potravin ve společnosti Compass Group, která se na projektu darování podílí dlouhodobě: „Pro všechny restaurace je naprostý základ dodržování hygienických pravidel, aby darované jídlo bylo 100% bezpečné, tj. že se dostane ke klientům charit včas, za dodržení požadovaných teplot a v odpovídajících hygienických podmínkách. Věříme, že se díky novému detailnímu manuálu nastaví a sjednotí pravidla i na straně organizací, které budou darované jídlo vydávat hostům, a že budou akceptována i ze strany dozorových orgánů.”

V příručce Jak darovat hotové pokrmy? je přesně popsáno, kdo nese právní odpovědnost za nezávadnost pokrmů v různých fázích redistribuce, jaké hygienické předpisy je nutné dodržovat, jak je to s odpočtem DPH při darování a jak se liší darování z komerčních subjektů a příspěvkových organizací. V příloze jsou pak k dispozici vzory předávacího protokolu a analýzy kritických bodů HACCP, která zajišťuje bezpečnost potravin.

Redistribuce v praxi: Azylový dům i zařízení s uprchlíky

Převoz hotových pokrmů má sloužit lidem v nouzi, jako jsou senioři, rodiče samoživitelé, lidé bez přístřeší i uprchlíci z Ukrajiny. „Teplé, plnohodnotné jídlo je pro naše klienty luxus. Mnoho z nich teď jí, co kde najdou. V důsledku nesprávné životosprávy a absence plnohodnotné stravy často trpí zažívacími problémy, které dále přecházejí v chronická onemocnění,” říká Hana Štěpánová z Azylového domu sv. Terezie v pražském Karlíně, podle které počet lidí v nouzi v posledních letech významně stoupá mimo jiné kvůli dopadům pandemie.

V týdnu od 14. března odstartovalo Zachraň jídlo redistribuci v praxi. Pokrmy se převážely do celkem dvou hotelů v Praze, kde jsou ubytovaní lidé z Ukrajiny, a do Azylového domu sv. Terezie. „Převozy zatím stále testujeme, v minulém týdnu se podařilo přepravit 122 vařených pokrmů a k tomu asi 100 chlazených baget a sendvičů,” říká Rybářová.

Čerstvé bagety a sendviče, putují denně z lednic FreshPoint. „Naším posláním je pomáhat lidem zdravě se stravovat v zaměstnání, a proto nás těší dvojnásob, že pokrmy neprodané v kancelářích neskončí v koši, ale že i lidem v nouzi dopřejeme kvalitní stravu,“ říká Jan Langer, zakladatel FreshPointu.

Logistiku zajišťuje firma DoDo. „Iniciativu Zachraň jídlo dlouhodobě sledujeme a v její činnosti vidíme velký společenský přínos, protože kombinuje boj s plýtváním a pomoc potřebným. Jsme proto rádi, že můžeme také přiložit ruku k dílu a projektu pomoci tím, co nám jde nejlépe – zajištěním kvalitní městské logistiky. Logistiku humanitární pomoci se snažíme napříč zeměmi zajišťovat od počátku konfliktu a velmi nás těší, že intenzita pomoci ze strany firem ani jednotlivců stále nepolevuje,“ komentuje projekt Michal Menšík, CEO DoDo Group.

Příručkou to nekončí
Vydáním manuálu se podařilo odstranit první z bariér, kvůli kterým dosud k darování pokrmů nedochází. Zachraň jídlo nyní pracuje na vytvoření platformy, díky které se budou moci propojit velké gastroprovozy s charitami v okolí, celý proces by se tak zrychlil.

S vytvořením platformy pomáhají dobrovolníci z komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital. Dále chce Zachraň jídlo řešit také specifické případy darování ze školních, nemocničních jídelen. Pomoct v další práci mohou jednotlivci i firmy příspěvkem ve sbírce na portálu Darujme nebo expertním poradenstvím v oblasti legislativy, logistiky a dalších.


Zdroj: Končily v koši. Díky novému návodu se teď nevydané obědy z jídelen převážejí do azylových domů a uprchlických center. Zachraň jídlo. Tisková zpráva, 24. 3. 2022.

Související

Náš udržitelný e-shop Nakup na Dobro pomáhá projektu WOMEN FOR WOMEN: Obědy pro děti

Přejít na článek