Kulatý stůl W4W: Dostupnější a kvalitnější stravování ve školních jídelnách reálné je. Navzdory inflaci

Ze světa členů

25. 4. 2023

Jakým způsobem zajistit, aby jídlo ve škole dostaly skutečně všechny děti, aby bylo kvalitní a jak dostat produkty od českých farmářů do školních jídelen. Taková byla některá z hlavních témat kulatého stolu, který dnes pořádala obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN (W4W), a to v rámci projektu Obědy pro děti realizovaného s podporou MŠMT.

„Kromě problematiky dostupnosti školních obědů v ČR dlouhodobě upozorňujeme na to, že školní oběd není pouhým zabezpečením jednoho teplého jídla denně, ale že školní stravování je velmi důležité i v rámci vzdělávání o zdraví, hospodaření nebo o vaření,” otevřela diskuzi Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka W4W a dodala: Zároveň s tím však vnímáme potřebu upozorňovat i na další témata, jako je nutnost využívání lokálních surovin a potřeba přizpůsobit školní pokrmy modernějším trendům.”

Pozvání k diskuzi u kulatého stolu W4W přijali mj. i zástupci školních jídelen. Podle Michala Maláta, prezidenta Asociace školních jídelen, v České republice funguje kvalitní systém na stravování dětí, ale často má negativní obraz v očích veřejnosti. „Covid-19 nám paradoxně udělal velkou službu tím, že si rodiče uvědomili pomoc, jakou se jim ze školních jídelen dostává. Nicméně stále se setkávám s tím, že jídlo je dehonestováno pojmem UHO, což si školní stravování určitě nezaslouží,“ prohlásil.

W4W dlouhodobě monitoruje bariéry zařazení lokálních potravin do veřejného stravování. „Často slýcháváme, že problémem je cena. Cenové kritérium podle našich analýz ale není nejvážnější překážkou. Je to spolupráce mezi zařízením a zemědělcem. Chybí nám nástroje, jak efektivně doručovat do škol místní potraviny, aby to bylo jednoduché a v pravidelných dodávkách,“ řekl Jan Moudrý ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Mezi diskutujícími byli i zástupci státní správy, a to z řad MZE, MZ, MPSV a MŠMT, se kterými W4W úzce spolupracuje. Diskuze se zúčastnila rovněž Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva. „Chtěla bych poděkovat společnosti W4W za aktivní řešení problematiky školního stravování. Ze zkušeností projektu Obědy pro děti můžeme čerpat a inspirovat se tím, jak toto téma zakotvit na úrovni systémové podpory. To, aby naše děti byly zdravé a aby se naučily zásady zdravého stravování, má být rolí státu,” řekla.

Kvalitní obědy ve školách jsou podle Alexandry Košťálové ze Státního zdravotního ústavu, která se kulatého stolu rovněž zúčastnila, klíčové z toho důvodu, že roste počet dětí, které nemají správné stravovací návyky, což má přímý dopad na jejich zdraví. „V současné době registrujeme už šestadvacet procent dětí, které mají vyšší hmotnost, než je doporučováno, přičemž ze statistik víme, že riziko obezity je větší u těch dětí, které na školní obědy nechodí. Je to velký problém i s výhledem na budoucí zatížení sociálního a zdravotního systému.” Dalším tématem, na který rovněž upozornila, je i nedostatek kvalifikované pracovní síly ve školních jídelnách. „Pokud se nám nepodaří udržet personál a nalákat nové, kvalitní lidi, bude obtížné se někam posouvat,” dodala.

Kulatý stůl W4W potvrdil nutnost pravidelného setkávání všech zainteresovaných resortů a stran, včetně zástupců krajů a obcí, a to i proto, že dostupnost školních obědů je stále palčivějším tématem. „Debata o zvýšení kvality a dostupnosti stravování ve školních jídelnách je na místě i v situaci, kdy registrujeme strmý nárůst nákladů na potraviny a energie. Školy mají určitý spotřební koš, ze kterého vaří především s ohledem na finance. Naší snahou je ukázat, že i se stávajícím spotřebním košem lze dětem servírovat chutné a výživné pokrmy z lokálních zdrojů. Jsem ráda za aktivní diskuzi, která ukázala potřebu a schopnost problematiku řešit kolektivně,” uzavřela diskuzi Ivana Tykač.


Zdroj: Kulatý stůl W4W: Dostupnější a kvalitnější stravování ve školních jídelnách reálné je. Navzdory inflaci. WOMEN FOR WOMEN. Tisková zpráva

Související

Společně a férově: EF JU hostila historicky první krajské setkání organizací zabývajících se fairtrade

Přejít na článek

Jak vybavit děti do školy prakticky, originálně a navíc odpovědně? Pořiďte jim školní potřeby na Nakup na Dobro

Přejít na článek