Pojišťovna Kooperativa se ohlíží za svými dobročinnými aktivitami. Rok 2023 přinesl firmě několik rekordů v zapojování zaměstnanců

Ze světa členů

27. 2. 2024

Pojišťovna Kooperativa v loňském roce dosáhla několik rekordů ve svých dobročinných aktivitách. Ten nejvýznačnější padl v dobrovolnictví. Zaměstnanci Kooperativy dosáhli historicky nejvyšší účasti, a to 1 527 odpracovaných dobrovolnických dnů. Pomohli tak celkem 99 neziskovým organizacím a dobrovolničením strávili celkem 10 834 hodin.

Zaměstnanci Kooperativy mohou jednou ročně čerpat tento benefit a věnovat svůj čas některé neziskové organizaci či projektu. Nejčastěji chodí pomáhat na čerstvý vzduch do přírody. Mezi oblíbená místa patří zoologické zahrady ale i výpomoc na vánočních trzích. Kooperativa se snaží dobrovolníky motivovat také na expertní dobrovolnictví, ale zatím je účast minimální. „Je pochopitelné, že naši zaměstnanci preferují strávit svůj charity day fyzickou prací někde venku, protože téměř všech 4 000 kolegyň a kolegů tráví své pracovní dny v kanceláři,“ říká Kristýna Stará, která má dobrovolnictví v Kooperativě na starost.

Jen pro srovnání, v roce 2022 tento benefit využilo necelých 900 zaměstnanců. „Účast v dobrovolnictví předčila naše očekávání. Přisuzujeme to tomu, že se naši zaměstnanci postupně vraceli k čerpání benefitu po covidové pauze. Také jsme posílili interní komunikaci. Pravidelně zasíláme personalizované e-maily, posílili jsme nabídku v regionech a pravidelně reportujeme našim CSR regionálním ambasadorkám,“ vysvětluje loňský rekord výkonný ředitel Nadace Kooperativy Milan Medek.

Že se v Kooperativě nepomáhá jen fyzickými silami, dokazuje zapojení do dalších nadačních projektů. Již od roku 2016 spravuje Nadace Kooperativy interní Fond pro lepší život, který funguje na základě principu „zaměstnanci zaměstnancům“ a pomáhá všem zaměstnancům a jejich blízkým v těžké životní situaci. Do fondu přispívají právě sami zaměstnanci. Za rok 2023 v Kooperativě darovali přes 1 milion korun. Zaměstnanecký fond si také odnesl několik ocenění, která patří zejména všem, kteří na pomoc kolegyním a kolegům v těžké životní situaci přispívají.

Během roku 2023 jsme v interní komunikaci představili příběhy dvou kolegyň, které se skrze své zkušenosti rozhodli inspirovat ostatní. Na konkrétní situaci jsme tak ukázali, jak pomoc z fondu funguje. Zároveň je na intranetu zveřejněný přehled, jak příspěvky zaměstnanců pomáhají,“ doplňuje Milan Medek, jak pracují se zaměstnaneckým fondem v Kooperativě.

Závěrem loňského roku již tradičně spojili v pojišťovně své síly ve vánoční sbírce Strom pro lepší život. Jedná se o největší zaměstnaneckou sbírku napříč Kooperativou, do které se zapojují všechny regionální pracoviště a agentury. Zaměstnanci nominují neziskovou organizaci nebo jednotlivce, kterému chtějí udělat o kousek hezčí Vánoce a díky finančnímu daru mu splní vánoční přání. Nadace Kooperativy sbírky dorovnává tak, aby opravdu všichni našli pod stromem pro lepší život své splněné přání. Během Vánoc tak Nadace Kooperativy společně se 733 zaměstnanci pojišťovny darovala téměř 1 mil. Kč.

Pojišťovna Kooperativa děkuje všem, kdo v průběhu roku 2023 pomohl ať příspěvkem do některé ze sbírek, darem ve prospěch Fondu pro lepší život, v roli dobrovolníka, nebo jakoukoliv dobročinností ve volných chvílích.


Zdroj: Kristýna Stará, CSR specialistka, Kooperativa

Související

Kateřina Geislerová: Život v kufříku pokládá zdravé základy budoucí společnosti

Přejít na článek

Vuch společně se svými zákazníky přispěla prostřednictvím limitované edice kabelek projektu Tělo s příběhem

Přejít na článek