Popálky oslavily 10 let od svého založení

Ze světa členů

28. 3. 2024

Na konci ledna letošního roku oslavila pacientská organizace Popálky 10 let od svého založení. Od svých začátků až do současnosti prošla obrovským vývojem a pomohla mnoha popáleným lidem a jejich blízkým.

Popáleniny patří mezi velmi časné úrazy a v souvislosti s nimi vyhledá lékařskou pomoc každoročně přes 40 tisíc lidí, z toho 8 tisíc dětí. Popálky zaměřují svou pomoc nejen na dospělé pacienty, ale i na ty nejmenší. Mimo jiné se věnují také psychické podpoře a osvětě o popáleninových úrazech, protože mnohdy k nim dochází zcela zbytečně kvůli nepozornosti nebo nedbalosti. Jaká byla cesta Popálek od ledna 2014 až do současnosti a co všechno se od té doby změnilo?

Významné milníky

1994 – Přestože Popálky slaví 10 let, historie této pacientské organizace sahá mnohem hlouběji do minulosti. Konkrétně pak do roku 1994, kdy vzniklo sdružení na pomoc popáleným dětem. Za vznikem tohoto sdružení stáli Ivan Suchánek, Jaroslav Vranovský a Olga Rektoříková.

Ještě tentýž rok sdružení zorganizovalo první víkendový pobyt pro rodiny s dětmi. Mezi dětskými účastníky byla mimo jiné i Jana Lacinová, pozdější zakladatelka Popálek a pan Petr Ilčík a Zdeněk Štursa, kteří působí v Popálkách dodnes.

2013 – Sdružení se přetransformovalo na pacientskou organizaci Popálky.

29. ledna 2014 – Byla oficiálně založena pacientská organizace Popálky, za jejíž vznikem stála Jana Lacinová. První zaměstnankyní byla Klára Mayerová, maminka popálené Agátky. Ještě tentýž rok byly spuštěny webové stránky organizace www.popalky.cz

2015 až 2023 – V následujících osmi letech došlo k mnoha významným událostem, díky kterým měla pacientská organizace Popálky stále lepší možnosti, jak popáleným pacientům a jejich rodinám pomáhat. Patří sem například finanční prostředky z projektu Norské fondy, které pokryly náklady organizace v letech 2016 až 2018.

Mezi další významné činnosti, které postupně Popálky zařadily do svých aktivit, byly první pobyty pro popálené a tábory pro popálené děti, informační materiál pro popálené, workshopy, založení facebookové skupiny, cílená podpora popáleným, spolupráce s médii, vznik e-shopu, rozšíření týmu prevence v rámci edukačních programů do mateřských a základních škol i pro veřejnost.

Popálky spolupracují s dobrovolnými hasiči, s asociací pacientských organizací, s iniciativou Rovnost tváří, s Fakultní nemocnicí Brno, s médii a mnoha dalšími. V současné době jsou již registrovanou sociální službou, která nabízí Odborné sociální poradenství.

Stály u zrodu Popálek

Zakladatelkou pacientské organizace je Jana Lacinová, která jako třináctiletá vylezla na odstavený železniční vagon. Tělem jí projelo 25 tisíc voltů, elektřina ji popálila na 60 procentech těla a při pádu si zlomila nohu v krčku kyčelního kloubu. Právě vlastní zkušenost s léčbou popálenin v dospívání ji vedla k tomu pomáhat ostatním lidem s popáleninami. Potřebovala k sobě dalšího člověka, který by jí v začátcích pomohl. Nakonec se jí podařilo přesvědčit Kláru Mayerovou, maminku popálené holčičky Agátky. Obě byly v té době na rodičovské dovolené, a tak se do toho pustily společně se Zdeňkem Štursou, který zajistil IT služby.

„Když se stal Agátce úraz, o popáleninách jsem nevěděla vůbec nic. Připadala jsem si ztracena,“ popisuje Klára Mayerová. Tehdy jí velmi pomohlo, když si o všem mohla popovídat s další maminkou popáleného dítěte. „Najednou jsem zjistila, že život se může točit dál, nejen kolem popálenin. Pan primář mě pak propojil s paní Janou Lacinovou a společně jsme se rozhodly probudit do té doby „uspaný“ projekt Sdružení. Byly okamžiky, kdy jsme nevěděly, kudy dál. Ale nikdy jsme se nevzdaly a posouvaly Popálky krok za vřed,“ popisuje.

A jak by shrnula deset let o vzniku Popálek sama zakladatelka Jana Lacinová?Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám od počátku fandili a věřili, že pomoc popáleným má smysl. Na začátku nás hnalo velké nadšení, postupně začaly přicházel těžké chvíle, kdy jsme nevěděly, zda se podaří organizaci udržet. Dnes, po deseti letech, už můžeme říct, že stavíme na pevných bodech, můžeme rozvíjet jak pomoc popáleným, ale i preventivní aktivity. Jsem vděčná, za všechny zaměstnance, podporovatele, zdravotníky, pacienty, dobrovolníky i naše blízké, kteří nám fandí a jsou v tom s námi,“ uzavírá Jana Lacinová.


Zdroj: Popálky oslavily 10 let od svého založení. Popálky. Tisková zpráva

Související

Podpora rostlinných výrobků v Česku roste: Seminář ve Sněmovně kladl důraz na rozvoj plant-based kategorie

Přejít na článek