Reporting udržitelnosti je příležitost. Šest tipů, jak s ním začít

Ze světa členů

7. 11. 2023

Reporting udržitelnosti, nebo také tzv. nefinanční reporting, se dříve či později dotkne nás všech. Nasvědčují tomu průzkumy přicházející z různých koutů světa, chování investorů i legislativní změny EU. Už totiž nestačí pouze „konat dobro“. Je třeba strategicky a dlouhodobě měřit, vyhodnocovat a porovnávat vliv našeho byznysu na společnost a planetu.

Evropská regulace CSRD, schválená na konci roku 2022, naznačuje, že reporting udržitelnosti je tématem budoucnosti. CSRD nutí podniky a jejich hodnotové řetězce k větší transparentnosti a staví nefinanční reporting na úroveň toho finančního. Udržitelnost se tak do pár let stane stejně důležitým aspektem fungování, jako jsou finanční výsledky.

Vedle blížící se legislativní povinnosti však existuje nespočet dalších důvodů, proč s nefinančním reportingem začít. Data, která v rámci reportingu sesbíráte, budou klíčovým ukazatelem pro další rozvoj firmy. Viditelné a transparentní aktivity udržitelnosti jsou navíc čím dál důležitější pro investory, partnery i zákazníky. A v neposlední řadě skýtá reporting udržitelnosti vynikající potenciál v oblasti komunikace.

6 tipů, jak na úspěšný reporting udržitelnosti

K dobrému nefinančnímu reportu – nehledě na to, jestli má pár stránek, nebo vydá na tlustou knihu – vede často dlouhá cesta. Jak začít a čím se řídit? Níže jsme pro vás připravili přehledný „seznam úkolů“, který vám s reportingem pomůže.

1. Zvolte cíl

Na začátku pečlivě definujte, co má reporting přinést vaší firmě a jejím stakeholderům. Čeho chcete dosáhnout v rámci firmy? Jakou zprávu chcete vyslat veřejnosti, potažmo stakeholderům? Jaké hodnoty firma zastává a jak se prolínají s jednotlivými oblastmi ESG? Promyšlená volba cílů je prvním krokem.

2. Určete stěžejní stakeholdery

Jaké stakeholdery chcete reportingem oslovit nejvíce? Zevrubné a jasné určení cílové skupiny je dalším nezbytným krokem k úspěšnému reportingu udržitelnosti. Interní stakeholdery, jako jsou například zaměstnanci, navíc můžete zapojit do rozvah nad strategií svého reportu.

3. Definujte kritéria a způsob měření

V další fázi přichází na řadu lehce akademická, přesto velmi zásadní otázka: Co a jak měřit? Promyšlená metodologie vám dá hned do začátku velkou výhodu. Získáte díky ní relevantní data, která bude možné porovnávat v čase a v ideálním případě také s ostatními firmami na trhu. „Dobrá“ data mají navíc potenciál přilákat zájem médií a tím pádem budovat pozitivní reputaci firmy. Nezapomeňte však, že zvolená metrika bude zároveň určitým závazkem – data nelze obejít.

4. Nastavte systém sběru dat

Ve chvíli, kdy máte promyšlený cíl reportingu i metodologii jeho tvorby, přichází na řadu sběr dat. Někdy k němu postačí informace, jež už máte k dispozici, například splněné normy ISO nebo získané certifikáty. Je však pravděpodobné, že u některých parametrů budete muset informace teprve získat. Promyslete tedy, jak data sesbíráte, a zvažte, zda by nebylo možné jejich sběr automatizovat.

5. Vytvořte časový plán

Důležité je nejen jak, ale také kdy data získáte. Rozvrhněte si projekt tvorby reportingu do realistického časového rámce a nezapomeňte zakomponovat i důležité události, které se do reportu promítnou – například vydání nového produktu nebo služby, rozhodnutí o novém vozovém parku aj.

6. Nechte si pomoci

Existuje celá řada firem, které vám s reportingem pomůžou. Některé poskytnou služby sběru a porovnání dat, jiné jejich audit, další zpracování reportu a nutné rešerše. Pomocnou ruku s komunikací nefinančního reportingu na vybrané stakeholdery vám nabídnou odborníci na marketing a PR, jako je například právě agentura PRAM. S tvorbou a komunikační strategií reportingů má bohaté zkušenosti a zajistí, že výsledky vašich udržitelných aktivit budou skutečně vidět.

Reporting udržitelnosti neodkládejte

Z předchozích řádků je zřejmé, že reporting udržitelnosti je poměrně komplexní záležitost. Proto s ním začněte co nejdříve – získáte tak důležité zkušenosti a náskok, jenž se bude hodit ve chvíli, kdy se z nefinančního reportingu stane povinnost. Tuto strategii ostatně doporučuje i vedoucí oddělení Transformace ekonomiky Ministerstva financí Ota Melcher. „Je lepší, když si to [firmy] nyní vyzkouší a připraví se na dobu, kdy to pro ně bude povinné,“ vyjádřil se v rámci akce Green Deal Summit 2023.

Navzdory jeho nevyhnutelnosti je dobré pohlížet na reporting udržitelnosti jako na komunikační příležitost. Nabízí totiž jedinečnou šanci oslovit stěžejní stakeholdery, představit jim hodnoty firmy, které jsou pro ně důležité, a kontinuálně s nimi budovat vztah. V PRAMu vám s tím rádi pomohou.


Zdroj: Reporting udržitelnosti je příležitost. Šest tipů, jak s ním začít. PRAM. Blogový článek

Související

Nový kurz od ProVeg Česko podpoří inovace v oblasti rostlinné stravy

Přejít na článek