V Zooparku Zájezd snesla vejce kriticky ohrožená želva barmská

Ze světa členů

9. 1. 2024

Den po vylíhnutí prvních mláďat roku 2024 čekaly na chovatele v Zooparku Zájezd skvělé zprávy hned u dvou dalších druhů plazů! Samice želvy ostruhaté snesla 28 vajec. Velmi významným úspěchem je ale především snůška kriticky ohrožené želvy barmské, která byla v nedávné minulosti považovaná za vyhubenou v přírodě.

„Želva barmská byla od 80. let považovaná za vyhynulou v přírodě. Stalo se tak především kvůli extrémní poptávce po mase a částech těla dospělých želv pro tradiční čínskou medicínu. Nicméně díky odchovům v chovatelských zařízeních a následné reintrodukci se daří tento druh do přírody navracet. Každé úspěšně odchované mládě v zoologických zahradách nebo soukromých chovech je tedy pro posílení záložní populace v chovu nesmírně důležité,“ říká kurátor Jiří Marek ml. V současnosti jsou želvy barmské úspěšně vypouštěny v rezervacích Minsontaung a Shwesettaw v centrální části Myanmaru a výzkumníci zde během terénních průzkumů nacházejí i mláďata. To je důkazem, že se znovuobnovené populace úspěšně rozmnožují.

„Snůšku jsme našli 3. ledna víceméně hned po příchodu do expozice a kontrole zvířat. Bylo vidět, že je substrát v nádrži se želvami přehrabaný. To značí, že samice přes noc hledala vhodné místo pro snesení vajec. Opatrnou kontrolou několika míst jsme během chvilky vejce našli a přenesli je na inkubační substrát,“ popisuje nález vajec kurátor.

Protože není odchov jednoduchou záležitostí, je potřeba vrhnout se do studia klimatických dat v oblastech přirozeného výskytu. „Tento druh jsme už v minulosti opakovaně úspěšně odchovali. Podmínky v přírodě jsou ale poměrně specifické, proto se jim během inkubace vajec musíme přizpůsobit. Želvy kladou v přírodě na konci teplého a vlhkého období, po němž následuje chladnější a sušší zima. K líhnutí mláďat dochází pravděpodobně počátkem tamního léta,“ popisuje Marek ml. Aby se zvýšila šance na úspěšný odchov, rozdělili chovatelé vejce na dvě skupiny a pro každou použili odlišnou inkubační strategii. U jedné nechají vejce dva týdny v přípravné fázi a poté sníží teplotu i vlhkost. Druhá skupina vajec se umístí rovnou do chladné a suché fáze. „Tyto inkubační strategie jsme využili už před lety, kdy jsme želvy barmské odchovali. Obě se nám osvědčily, proto chceme tento postup zopakovat,“ dodává Marek ml.

Na dobré cestě k dalším mláďatům je to i u želv ostruhatých. I tam došlo 3. ledna ke snesení vajec. Samice dokázala v zimovišti snést 28 vajec. Ta jsou o něco málo větší, než míčky na stolní tenis. „Želvy ostruhaté odchováváme pravidelně, ale i tak máme ze snůšky velkou radost. Je to největší druh želvy žijící na pevnině a třetí největší na světě. Pochází z opravdu suchých oblastí jižní Sahary. V těchto na vláhu chudých oblastech si želva ostruhatá vyhrabává podzemní úkryty vedoucí do míst s vyšší vlhkostí, kde následně přečkává nejteplejší část dne. Vejce jsme rovněž odebrali a umístili do inkubátoru, kde zůstanou několik měsíců. Pokud půjde vše dobře, můžeme se koncem jara těšit na mláďata,“ uzavírá úspěšný želví den kurátor Marek ml.

Želvy barmské mohou návštěvníci vidět každý den v expozici Terária. Želvy ostruhaté se do venkovní expozice vrátí na jaře, až teploty stoupnou a umožní stěhování. Zoopark Zájezd je otevřený každý den – v zimním období je to od 10:00 do 16:00. Návštěvníci mohou své oblíbence podpořit adopcí nebo zakoupením některého ze zážitků. Pomohou tak s provozem zoo a přispějí k úspěšným odchovům dalších vzácných druhů zvířat.


Zdroj: V Zooparku Zájezd snesla vejce kriticky ohrožená želva barmská. Zoopark Zájezd.

Související

Kooperativa a Transkript online spustili novou službu pro osoby se sluchovým postižením

Přejít na článek

DPDgroup je prvním globálním balíkovým přepravcem s vědecky potvrzenými krátkodobými i dlouhodobými cíli o redukci emisí

Přejít na článek