Společensky odpovědné investování: Jak k němu investoři přistupují?

25. 9. 2023

V současné době neustále rostou obavy ohledně dopadu lidské činnosti na životní prostředí a společnost jako celek. Tato můžeme říci i zvýšená citlivost a pozornost vede nejen k přehodnocení našeho životního stylu, ale také ovlivňuje způsob, jakým se rozhodujeme investovat své finanční prostředky. Odpovědné investování, jež zahrnuje zohledňování environmentálních, sociálních a správních faktorů (ESG faktory), se stává nejen etickou volbou, ale také stále více atraktivní investiční strategií, nebo dokonce podmínkou. Tato strategie nabízí možnost dosáhnout finančních výnosů a současně přispět k pozitivním změnám ve světě kolem nás.

Odpovědné investování je koncept, který se zaměřuje na to, jaké důsledky mají investiční rozhodnutí na společnost a životní prostředí. Kromě tradičních finančních analýz se při tomto přístupu klade důraz na ESG faktory. To znamená, že investoři hodnotí, jak společnosti, do kterých investují, zohledňují environmentální (E), sociální (S) a správní (G) aspekty ve svém provozu.

Investování do společností s nízkou uhlíkovou stopou

Jedním z hlavních aspektů ESG faktorů je environmentální ohleduplnost. Investoři stále více preferují společnosti, které minimalizují svou uhlíkovou stopu a snižují negativní dopady na klima. Investice do obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a technologií snižujících znečištění ovzduší se stávají stále atraktivnějšími možnostmi. Uhlíková stopa společností je ostatně jeden z parametrů, které budou muset společnosti v rámci své činnosti pozorovat a reportovat v ESG reportingu. Tyto informace si tedy k investorům budou moci najít poměrně rychlou cestu.

Sociální investice do komunit

Sociální faktory zahrnují vztahy se zaměstnanci, komunitami a dalšími zúčastněnými stranami. Společnosti, které vytvářejí inkluzivní pracovní prostředí, podporují rozvoj komunit a prosazují sociální spravedlnost, lákají na sebe pozornost odpovědných investorů. Investice do těchto společností nejen podporují pozitivní změny ve společnosti, ale často se také spojují s dlouhodobým růstem a stabilními výnosy, neboť i díky pro zaměstnance přívětivému pracovnímu prostředí se dá pozorovat výrazně snížená fluktuace zaměstnanců.

Hodnotově orientované investování

Investoři stále častěji hledají smysluplnost ve svých investicích. Hodnotově orientované investování se soustředí na podporu společností, jejichž cíle a hodnoty jsou v souladu s osobními přesvědčeními investorů o sociálních otázkách, na která i oni chtějí v rámci svého podnikání přispívat a pomoci jejich řešení. Tyto investice pak nejen, že poskytují finanční výnosy, ale také naplňují emocionální potřebu investorů podporovat pozitivní změny ve světě, ve které věří a které chtějí podpořit. Může se jednat například o podporu společensky prospěšných a charitativních aktivit, podpora LGBTQ+ komunity nebo kladení důrazu na rovnost pohlaví v pracovních příležitostech, zejména žen (o tématu rovnosti a sociálních aspektů ESG strategie se můžete dozvědět v našich následujících článcích již brzy).

Odpovědné investování a zohledňování ESG faktorů se stává neodmyslitelnou součástí moderního investičního světa. Investoři již nesledují pouze finanční výnosy, ale také dopad svých investic na planetu a společnost. Investování do společností s nízkou uhlíkovou stopou, podpora komunit a hodnotově orientované investování jsou jen některé z mnoha přístupů, které odpovědní investoři mohou zvolit. Tato investiční strategie nejen přináší potenciální finanční výnosy, ale také posiluje pozitivní změny ve světě, který nás obklopuje.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Ráchel Kouklíková a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Češi i v krizi pomáhají potřebným. Podzimní Sbírka potravin vynesla 520 tun zboží

Přejít na článek