Společně a férově: EF JU hostila historicky první krajské setkání organizací zabývajících se fairtrade

Ze světa členů

16. 4. 2024

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se problematikou fairtrade zabývá již více než 10 let, a proto přispěla ke vzniku unikátní platformy, kde se mohou v rámci společných setkání propojit nejrůznější organizace, které se věnují oblasti fairtrade, a to od fairtrade škol a měst, přes prodejce až po zájmové organizace.

První setkání se uskutečnilo ve středu 27. 3. 2024 a mezi hosty nechyběli ani organizátoři Výstav na stromech a pořadatelé Férových snídaní. Cílem této důležité akce bylo vzájemně se poznat, sdílet své zkušenosti a nápady a rovněž se seznámit i se situací pěstitelů ve světě včetně pozitivních dopadů fairtrade na společnost.

Zástupci Fairtrade Česko a Slovensko se rozhodli založit tradici setkávání subjektů zapojených do podpory fairtrade v rámci jednotlivých krajů a první takové setkání proběhlo právě v Jihočeském kraji na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Máme zájem sdílet novinky a příklady dobré praxe z oblasti fairtrade s lidmi z fairtradových škol a měst, ale i s organizátory specializovaných fairtradových akcí – Výstav na stromech a Férových snídaní,“ uvedl Stanislav Komínek, organizátor kampaní a besed z Fairtrade Česko a Slovensko.

Zázemí pro toto historicky první setkání logicky poskytla Ekonomická fakulta JU, neboť je první fairtradovou fakultou v ČR. Fairtradového setkání se zúčastnilo 20 odborníků ze 7 různých organizací Jihočeského kraje. Na setkání se diskutovala problematika fairtradových komodit, aktuality ve fungování systému fairtrade a proběhlo i sdílení zkušeností ze současné praxe.

Setkání zahájila doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., děkanka Ekonomické fakulty JU, která přivítala účastníky akce a deklarovala zájem Ekonomické fakulty o rozvoj a podporu uplatňování principů fairtrade jak v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti praktické aplikace v dodavatelských řetězcích.

Fairtradová produkce je na trhu stále dostupnější a roste i zájem spotřebitelů o tyto výrobky. Nárůsty prodejů jsou v České republice patrné především u fairtradového kakaa, fairtradové kávy, ale také fairtradové bavlny, banánů a květin. Díky systému fairtrade získali pěstitelé ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky jen v roce 2022 více než 61 milionů Kč na zlepšení efektivity zemědělské činnosti a rozvoj místních komunit.


Zdroj: Společně a férově: EF JU hostila historicky první krajské setkání organizací zabývajících se fairtrade. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Tisková zpráva

Související

Jak se komunikuje udržitelnost v maloobchodních řetězcích v Česku? Univerzita Karlova a CIRA Advisory odpovídají v pokračování Manuálu komunikace udržitelnosti

Přejít na článek