Automobilový průmysl prošel revolucí, udržitelnost se dostala z okraje přímo do centra zájmu

11. 4. 2023

Rozhovor s Ladislavem Kučerou, ředitelem Nadačního fondu Škoda Auto a koordinátorem sociální udržitelnosti Škoda Auto.

Začněme spíše obecněji – jak se v automobilovém průmyslu vyvíjelo podle vašeho názoru během posledních let vnímání udržitelnosti? Jak se změnil pohled na ni, a především implementace do strategií?

Automobilový průmysl jako celek, nikoliv jen Škoda Auto, prošel v posledních letech jistou revolucí, která přenesla udržitelnost z okraje přímo do centra zájmu, a tak je k ní přistupováno i ve Škoda Auto. Udržitelný přístup se postupně prosazuje v různých odvětvích (ESG), největší posun vnímám v oblasti péče o životní prostředí, kdy se ukazuje, že udržitelnost a zisk nejsou v protikladu. Ve Škoda Auto ale vnímáme jako stejně důležitou i podporu sociální udržitelnosti. Právě ta totiž zajišťuje optimální rozvojový potenciál pro udržitelnost environmentální. Jen pokud se lidé budou cítit dobře, bude ve společnosti chuť chránit a pečovat o životní prostředí. My však jednoznačně vidíme, že změna nenastala pouze na naší straně, ale i u zákazníků, kteří jsou citlivější na zodpovědnost výrobců a kladou důraz nejenom na cenu, ale i na celkovou stopu produktu a chování firmy.

Jakým způsobem vnímá udržitelnost, a teď potažmo ESG, Škoda Auto? Jak se prakticky prolíná do vašeho fungování?

Ačkoliv se může zdát, že vozidla nebo materiály v nich použité se příliš nemění, opak je pravdou. Neustále pracujeme na snížení stopy našich výrobků na životní prostředí a efektivním využívání zdrojů. Abychom zkvalitnili život lidem žijícím v regionech, ve kterých vyrábíme, založili jsme Nadační Fond Škoda Auto. V rámci tohoto fondu rozvíjíme strategické projekty, které zatraktivňují život na Mladoboleslavsku, Rychnovsku i Vrchlabsku a podporují rozvoj občanské společnosti. V regionech, kde působíme, podporujeme růst kvality života také pomocí našich grantů, ke kterým ještě nyní nově přibyl biodiverzní grant Krakonošovy zahrádky. Udržitelný přístup nám jednoduše pomáhá být ohleduplnější k lidem a přírodě.

Jaké jsou pro vás za poslední rok největší změny, co se udržitelnosti týká? Ať už vaše interní, projektové, tak například legislativní, ve spojitosti s dodavatelským řetězcem?

Dlouhodobě pracujeme s našimi dodavateli na snížení jejich uhlíkové stopy. Pro tyto účely byl vytvořen nástroj zvaný S-rating, který je jedním z parametrů vyhodnocování dodavatelů mimo cenu a kvalitu. Aktuálně je komunikace intenzivnější s ohledem na nutnost reportingu ve Scopu 2 a v budoucnosti ve Scopu 3. Každá legislativní změna, která dopadne na nás, zprostředkovaně dopadne i na naše dodavatele. Proto s nimi aktivně komunikujeme, abychom se co možná nejvíce sladili v přístupu k reportingu i udržitelnosti jako takové.

Každý rok vydáváte zprávu o trvale udržitelném rozvoji. Budete její podobu nějakým způsobem měnit s nově přicházejícími standardy ESG reportingu?

Samozřejmě téma ESG rezonuje firmou a s ohledem na první povinný ESG report, který bude vydaný v roce 2024, jsme právě v průběhu jakéhosi tréninku. Největší změnou a výzvou pro nás bude extenzivní sběr a vyhodnocování dat z našeho provozu. V rámci příprav na ESG reporting jsme upravili naši korporátní strategii, aby cíle byly více konkrétní a lépe měřitelné.


Rozhovor vznikl v rámci prvního vydání magazínu Udržitelné Česko. Autor: Asociace společenské odpovědnosti

Související

Hledáme ESG manažery: Jak se vyvíjí poptávka po green jobs? A jak řešit nedostatek kvalifikace?

Přejít na článek

Společnost EY vyhlásila 24. ročník soutěže EY Podnikatel roku

Přejít na článek

Reporting udržitelnosti je příležitost. Šest tipů, jak s ním začít

Přejít na článek