Cesta k milionům dětí: Jak funguje logistika Mary’s Meals

Ze světa členů

10. 10. 2023

Koordinovat program školního stravování, který každý školní den zajišťuje jídlo pro bezmála 2,5 milionu dětí v 18 zemích, není nic snadného. Přečtěte si, jak funguje logistická část práce organizace Mary's Meals.

Mary’s Meals působí v Africe, Asii, Latinské Americe, Karibiku a na Blízkém východě. Všude tam jsou v chodu rozsáhlé logistické řetězce, díky nimž mohou dobrovolníci Mary’s Meals každý den uvařit a vydat dětem ve školách téměř 2,5 milionu talířů, hrnků a misek s jídlem. Cílem je vnášet prostřednictvím jednoho vydatného jídla denně světlo a naději na lepší budoucnost do života těch nejzranitelnějších dětí. Přístup ke školnímu stravování organizace zdokonalovala více než dvě desetiletí, a to vždy ve spolupráci s komunitami, školami a dalšími místními partnery.

Kvalita a místní zdroje

Vše začíná u dodavatelů: organizací, které pro distribuují suroviny a zajišťují bezpečnost a plynulost dodavatelského řetězce. Antonio Longo, vedoucí programových operací Mary’s Meals International, vysvětluje některé z klíčových logistických přístupů. Například skutečnost, že se každému dodavateli přiděluje skupina škol a on pak organizuje odpovídající zásobování v souladu s množstvím potřebných surovin. V některých zemích, například v Zambii, zřizují dodavatelé mezisklady, aby byl přísun potravin co nejplynulejší. V oblastech, kde spolupracují s velkým počtem škol, tak mohou efektivněji realizovat více závozů na krátké vzdálenosti. V Malawi jsou potraviny přiváženy přímo od hlavního dodavatele do škol.
Ve všech popsaných případech ovšem každou zásilku potravin vykládají a na místě třídí dobrovolníci. Zástupce Mary’s Meals zároveň provede důkladnou kontrolu, aby se ujistil, že vše bylo doručeno v patřičném množství a vysoké kvalitě. Ingredience, které v pokrmech používají, pocházejí pokud možno z místních zdrojů a liší se s ohledem na tamní stravovací preference, kulturu a dostupnost. Klíčovou charakteristikou práce je dlouhodobý závazek vůči komunitám, jimž organizace pomáhá. Proto je také nezbytné, aby využívali suroviny, které jsou spolehlivě dostupné, jednoduše zpracovatelné a cenově výhodné.

Spolupráce s komunitami a situace v Malawi

Bez přehánění se dá říct, že program školního stravování vlastní a řídí místní komunity. To znamená, že základem práce je dohoda, podle níž se místní komunita musí starat o hladké fungování programu. Jen za těchto podmínek se Mary’s Meals zaváže, že bude poskytovat potřebné ingredience, školení, monitorování a podporu. Obdobně s dodavateli dlouhodobě spolupracuje jen tehdy, když trvale dodávají suroviny ve vysokém standardu. Tato podmínka je zároveň zárukou a pozitivním závazkem pro obě strany: organizace dostává vysoce kvalitní produkty a dodavatelé a místní zemědělci mohou bez obav z budoucnosti investovat do lepších zemědělských metod a infrastruktury.

Následující příklady z některých zemí dokládají, jak rozdílné jsou podmínky na různých místech. V Malawi, kde jídlo začali podávat dětem už před více než 20 lety, se přibližně 30 % škol, s nimiž spolupracují, nachází v těžko dostupných oblastech. Když se sami dodavatelé nemohou dostat do nejodlehlejších míst, je tým Mary’s Meals Malawi připraven doručit dodávky na motorce nebo nákladním autem – kamkoli je třeba. Pro oblasti, u nichž hrozí, že budou během období dešťů odříznuty od okolí, zadávají týmy dodavatelům včas větší objednávky. Zásoby jsou tak na místě k dispozici v dostatečném množství před potenciálně nebezpečným obdobím roku. Zároveň jsou uloženy tak, aby předešli případnému zvlhnutí a jiným způsobům znehodnocení a jsou často kontrolovány.

Nebezpečí a výzvy Jižního Súdánu

Program v Jižním Súdánu realizují prostřednictvím dvou partnerů – diecéze Rumbek a sdružení Mary Help – ve více než 150 školách. Země získala nezávislost na Súdánu v roce 2011 a je známá jako „nejmladší stát světa“. Již mnoho let se zmítá v konfliktech, faktory, jako je hospodářská stagnace, chudoba a závislost na dovozu, zhoršují už tak nesmírně vysokou úroveň potravinové nejistoty. Aby tedy mohli splnit slib dětem v Jižním Súdánu, musí většina potravin pocházet ze sousedních zemí, především z Ugandy. Zajištění těchto dodávek je náročné, překoná nebezpečné silnice a mimo jiné se týmy musí vypořádat s vysokým rizikem únosu. Jihosúdánským dodavatelem je společnost PG3 Logistics, která každý rok dopraví diecézi Rumbek více než 2 000 tun potravin. Vzhledem k tak velkému objemu a zrádné cestě organizuje Mary’s Meals skladování potravinových rezerv ve skladu v Rumbeku. Tak je zajištěno, že jídlo bude k dispozici po celý školní rok.

S pomocí sdružení Mary Help dodávají jídlo více než 11 000 dětem žijícím v extrémně odlehlých oblastech. Sdružení v některých případech znovu otevřelo nebo vybudovalo školy a silnice, aby bylo možné dostat pomoc k dětem, jimž hrozí, že na ně okolní svět zapomene. Nebýt detailních znalostí a velkého nasazení lidí z Mary Help, možná bychom se ani nedozvěděli, kde se tyto mimořádně zranitelné děti nacházejí a dostat se k nim s jídlem by bylo neuvěřitelně náročné. Společně pomáhají posilovat komunity a nabízet tolik potřebnou podporu další generaci. Právě díky pečlivému plánování a pevnému partnerství zůstává Mary’s Meals jednou z mála organizací, které v zemi poskytují spolehlivé a konzistentní školní stravování.

Bez partnerství to nejde

Školy mají v 18 různých zemích rozličné podoby a velikosti. Někdy jde o pevné betonové konstrukce, jindy jen kousek země zastíněný stromem. Když ale s místní komunitou organizace vyjednává o tom, že se jejich místo vzdělávání stane součástí programu školního stravování, je pokaždé prvním požadavkem, aby zde byl bezpečný, hygienický a řádně vybavený prostor pro přípravu školních jídel a skladování surovin.Výstavbu kuchyně a skladů tedy řídí komunita a využívá k tomu dostupné zdroje. To znamená, že i prostory, kde se skladují zásoby a vaří jídla, se mohou značně lišit. Obvykle je kuchyně hned u školy, ale někdy to není možné. Například v Sýrii se jídla připravují na jednom centrálním místě a do škol je rozvážejí dobrovolníci. V celém Aleppu dostává jídlo více než 5 000 dětí v 17 školách a jednom komunitním centru. Jídlo však připravují dobrovolníci v jedné škole, která má spolehlivý přístup k vodě a elektřině.

Zřejmě už je patrné, jak zásadní význam má pro program rovnocenné partnerství. Mary’s Meals požaduje, aby se do něj školy a komunity zapojovaly co nejvíc. Na každém kroku jim ovšem poskytuje ingredience, zaškolení, konzultace a neochvějnou podporu. Dobrovolné kuchařky (z nichž mnohé jsou matky, babičky nebo vzdálenější příbuzné dětí) zaškoluje ohledně přípravy jídla, velikosti porcí, hygienických postupů, bezpečnosti dětí a způsobů výdeje. Školí také dobrovolníky, kteří dohlížejí na skladování a zabezpečení zásob.

Mimořádní lidé dělají mimořádné věci

Tuto práci dělá organizace už dvě dekády a měla mnoho příležitostí poznat spoustu úžasných lidí, kteří se na chodu programu podílejí vysoko nad rámec svých povinností. V Libérii byli jednou nuceni odmítnout žádost o zařazení jedné školy do programu, protože zkrátka nebylo možné dopravit zásoby na místo. Jenže tamní lidé dali dohromady zdroje a síly a o několik týdnů později přivedli užaslý tým Mary’s Meals před nově postavený betonový most, který se pnul nad dřív nepřekročitelnou řekou.V oblasti Centrální plošiny na Haiti dopravují dobrovolníci pytle s jídlem přes tři kopce na hřbetech oslů. Jen díky tomu je možné podávat jídlo dětem v tamní škole Ecole Communautaire Saint Michel de Morne Mouton. Toto mimořádně odlehlé vzdělávací zařízení založil před více než 30 lety muž, který musel jako kluk předčasně ukončit školní docházku, aby mohl své rodině pomáhat na poli. Později pak věnoval část svého pozemku stavbě školy, kterou následně sám navštěvoval. Dodatečně tak mohl získat vzdělání, které mu v dětství bylo odepřeno. Dnes je ředitelem školy a spolu s partnerskou organizací Summits Education se každý den stará o více než 200 žáků.

V Mary’s Meals pevně věří ve vrozenou dobrotu lidských srdcí a snaží se být dobrými správci darů, které jsou jim svěřeny. Přestože při práci čelí mnoha výzvám, neustále je povzbuzuje neochvějná podpora, soucit a odhodlání celosvětové komunity, jež se kolem díla utvořila. Ať už se jedná o dobrovolníky, zaměstnance, lidi z partnerských organizací, podporovatele nebo dárce, hnutí tvoří jednotlivci, kteří se ztotožňují s vizí a sdílejí přesvědčení, že v tomto světě hojnosti by žádné dítě nemělo žít bez dostatku jídla a možnosti získat vzdělání. Bez zapojení každého z nich by nic z toho nebylo možné.

Zdroj: Cesta k milionům dětí: Jak funguje logistika Mary’s Meals. Mary’s Meals. Blogový článek

Související

Výtěžek vánoční sbírky od T-Mobile podpoří aktivní život seniorů

Přejít na článek

Češi i v krizi pomáhají potřebným. Podzimní Sbírka potravin vynesla 520 tun zboží

Přejít na článek

Milník v boji proti hepatitidě E: V Jižním Súdánu se uskutečnila první očkovací kampaň na světě

Přejít na článek