Dove představuje projekt na obnovu lesů za 8,5 milionu eur

22. 6. 2021

Značka Dove staví krásu naší planety na první místo, proto se zavázala k ochraně a obnově 20 000 hektarů lesa – což odpovídá více než třem milionům stromů – v Indonésii, na Severní Sumatře.

K připomenutí Světového dne životního prostředí představila značka Dove projekt na obnovu lesů Dove Forest Restoration, v současnosti jeden z největších projektů této kosmetické značky na ochranu a obnovu přírody vůbec. Cílem tohoto projektu je ochrana a obnova lesů, ochrana biotopů ohrožených druhů a zlepšení života 16 000 lidí, jejichž domovem je indonéská Severní Sumatra.

V partnerství s organizací Conservation International a na podporu její spolupráce s indonéským ministerstvem životního prostředí a lesnictví se bude značka Dove po dobu pěti let zasazovat o ochranu a obnovu 20 000 hektarů lesa (přibližně dvojnásobné plochy rozlohy Paříže) na Severní Sumatře – jedné z oblastí s nejbohatší biologickou rozmanitostí na světě.

Dove coby značka, která ovlivňuje vývoj kosmetického odvětví již téměř dvě desetiletí, se zavázala k ochraně a obnově krásy naší planety pro všechny její obyvatele. Odhaduje se, že projekt Dove Forest Restoration v hodnotě 8,5 milionu eur přispěje k pohlcení přes 300 000 tun CO 2 z ovzduší a zabrání uvolnění více než 200 000 tun emisí CO2 . Tyto předpokládané dopady budou sledovány a vyhodnoceny v souladu s ohlášenou strategií Indonésie ohledně snižování emisí uhlíku.

„Jsme celosvětovou značkou, v jejímž jádru je péče. Neseme tedy odpovědnost za to, abychom naše platformy využívali k podněcování ke změnám a pozitivně ovlivňovali svět kolem nás. Projekt Dove Forest Restoration vychází z našich závazků pečovat o naši planetu a také o to, jakým způsobem vyrábíme naše produkty a jaké složky do nich přidáváme,“ uvádí Alessandro Manfredi, Global Executive Vice President značky Dove.

Dove vychází z přesvědčení, že nastal čas naši planetu obnovovat a vracet jí více, než si z ní bereme. Projekt Dove Forest Restoration je první významnou iniciativou z Fondu na ochranu klimatu a přírody společnosti Unilever v hodnotě 1 miliardy eur, jež navazuje na Desetiletí obnovy ekosystémů Organizace spojených národů.

„Změna klimatu znamená jednu z největších hrozeb, kterým náš svět čelí. Proto je pro značku Dove – která se řadí mezi největší kosmetické značky na světě – tak důležité, aby podnikala konstruktivní a přesvědčivé kroky. Minulý rok Unilever ohlásil vznik Fondu na ochranu klimatu a přírody ve výši 1 miliardy eur a nyní vám s nadšením oznamuji, že první významnou iniciativou, podpořenou z tohoto fondu, bude projekt Dove Forest Restoration,“ uvádí Sunny Jain, prezident divize Krása a osobní péče
společnosti Unilever.

Projekt obnovy lesů Dove Forest Restoration charakterizují tyto přínosy:

  • Podpoří místní komunity s cílem zlepšit život 16 000 lidí v oblasti Severní Sumatry. Tato práce doplňuje účast mateřské společnosti Unilever v partnerské Koalici pro udržitelný život, jejímž cílem je také urychlit udržitelný hospodářský rozvoj na Severní Sumatře.
  • Podpoří biologickou rozmanitost, tedy ochranu a obnovu biotopů mnoha ohrožených druhů, mimo jiné tygra sumaterského, luskouna ostrovního, levharta Diardova, tapíra čabrakového, černého sumaterského langura a sambara indického. Obnovený lesní porost také sníží dopad přírodních katastrof, jaké znamenají záplavy a sesuvy půdy.

Značka Dove je přesvědčena, že ochrana a obnova krásy naší planety vyžaduje více než jen přímé závazky – vyžaduje úplnou transformaci kosmetického průmyslu. Skutečná změna si žádá trvalá partnerství, soustavné úsilí o prosazování práv a odhodlání pracovat v terénu. Náš svět více než kdy dříve potřebuje péči. Pojďme společně obnovit krásu naší planety.


Zdroj: Dove představuje projekt na obnovu lesů za 8,5 milionu eur. Unilever. Tisková zpráva, 9. 6. 2021.

Související

Regenerační zemědělství může přispět k odvrácení změny klimatu

Přejít na článek

Udržitelné cíle velkých hráčů, dokumentární výstava i 3D tisk pro děti. Oslavili jsme Světový den životního prostředí

Přejít na článek