Dům zahraniční spolupráce představuje svoji Strategii udržitelnosti

5. 3. 2021

Dům zahraniční spolupráce představil ucelenou Strategie udržitelnosti, která obsahuje plán pro inkluzi a digitalizaci ve vzdělávání či ekologicky šetrné mobility a projekty.

V Domě zahraniční spolupráce (DZS) věří, že jejich práce má mnohem větší dosah a dopad než se při každodenní práci může zdát. Vzdělávání i jeho mezinárodní přesah vnímají jako jeden ze základních předpokladů pro dosažení udržitelného rozvoje. I proto vznikla ucelená Strategie udržitelnosti DZS.

Strategie vychází z mezinárodně uznávaných Cílů udržitelného rozvoje OSN, pro DZS jsou stěžejní především cíl 4 (Kvalitní vzdělání) a cíl 9 (Průmysl, inovace a infrastruktura), který podporuje vědu a výzkum.

Strategie odráží jejich know-how a potenciál při řešení národních i mezinárodních výzev nejen ve vzdělávání. Zaměřit se chtějí především na tři hlavní oblasti: spolupráci s odborníky při rozvoji kvality vzdělávání a výzkumu a přispět například k řešení inkluze nebo digitalizace. Dále chtějí promítnout udržitelnost do chování účastníků vzdělávacích programů a prohloubit odpovědné fungování DZS v souladu s požadavky a očekáváním zainteresovaných stran.

„S tématem udržitelnosti se začíná postupně seznamovat stále více institucí veřejného sektoru. V DZS jsme naši strategii udržitelnosti pojali uceleně a s dlouhodobým plánem. Bereme to jako velký závazek a chceme jít dalším příkladem”, dodala Dana Petrova, ředitelka DZS.

Jedna z prvních výzev, která DZS čeká, je promítnout udržitelné prvky do nového programu Erasmus+ pro období 2021-27 nebo spočítat uhlíkovou stopu jejich organizace. Nastavením měřitelných ukazatelů a reportingu tak chtějí dál posilovat svou transparentnost a otevřenou komunikaci.


Zdroj: Dům zahraniční spolupráce představuje svoji Strategii udržitelnosti | Dům zahraniční spolupráce. Homepage | Dům zahraniční spolupráce [online]. Copyright © 2021 Dům zahraniční spolupráce [cit. 05.03.2021]. Dostupné ZDE.

Související

Postoje Čechů k SDGs: dlouhodobě dominuje Zdraví a kvalitní život

Přejít na článek