ESG Rating: Které firmy se umístily mezi nejlepšími na základě udržitelnosti a ESG?

3. 11. 2023

Už druhý ročník unikátního nezávislého srovnání českých firem podle ESG porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. ESG Rating – žebříček nejlepších v kategorii velký podnik a malý a střední podnik – vychází ze zhruba půl roku trvajícího kombinovaného výzkumu a spolu s Asociací společenské odpovědnosti ho sestavil program CEMS z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

O odborné srovnání svých ESG strategií v podzimním žebříčku projevilo zájem o 55 % více firem než loni „Pro veřejnost i byznysový svět je představení TOP 10 velkých a TOP 5 malých a středních podniků s transparentními a smysluplnými ESG principy cennou informací, změny v legislativě a povinný nefinanční reporting jsou za dveřmi a Rating nejen firmám ukáže jejich pozici v porovnání s konkurencí, ale těm méně zkušeným či připraveným poslouží jako odrazový můstek a podklad pro další zlepšování,” vysvětlila Lucie Mádlová, ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti. I proto byl letošní dotazník upraven tak, aby reflektoval relevantní témata pro obě kategorie, protože se mohou lišit.

„V ESG Ratingu bodují ty firmy, které jsou ve svém ESG detailní, pečlivé, zaměřené na data a v komunikaci svých reportů vůči veřejnosti transparentní,” řekl Ladislav Tyll, odborník na mezinárodní podnikové strategie z Fakulty podnikohospodářské VŠE a akademický ředitel programu CEMS, který za metodiku a vyhodnocení ESG Ratingu zodpovídá.

Na prvním místě se mezi malými a středními podniky umístila společnost Mega, za velké podniky Skupina ČEZ. „Naše aktivity v oblasti společenské odpovědnosti jsme začali zveřejňovat už v roce 2007, od roku 2016 reportujeme pokroky v udržitelném rozvoji podle mezinárodních standardů GRI. Postupně jsme do reportingu zahrnuli celou řadu dalších mezinárodních metrik a standardů, tak abychom se mohli srovnávat s TOP zahraničními hráči, a v trendu pokračujeme i nyní. Chceme být vždy o krok napřed – sledujeme trendy a s předstihem je implementujeme ještě dřív, než se stanou povinnými. Zakládáme si na transparentnosti a úplnosti reportování. Proto mám radost, že naši pozici lídra potvrzují i výsledky letošního ESG Ratingu 2023. Prvního místa si vážím o to víc, že je založeno na skutečně zevrubném výzkumu realizovaném nezávislou třetí stranou a pomocí komplexního programu CEMS,“ popsala Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ.

Na kompletní žebříček i s medailonky umístěných se podívejte na webu ESG Ratingu

PŘEČÍST SI O VÍTĚZECH


Nejlepší sociální podnik

V letošním ročníku ESG Ratingu dostaly prostor také sociální podniky, nejvýše z přihlášených se umístilo FOVY.

FOVY se věnuje práci s lidmi s duševním onemocněním či jiným handicapem. Působí v Hlinsku na Vysočině a zaměstnává téměř 200 osob v sedmi provozech. Ti pracují především v lese, udržují zeleň, vyrábí keramiku, šijí nebo například uklízí. Další činností sociálního podniku je oblast gastronomie, kde FOVY provozuje značku Čistá duše. Pro FOVY je důležité, aby jeho provozy byly nejen prospěšné, ale i úspěšné a byly rovnocennými partnery mezi konkurenty pro své zákazníky. Těmi jsou nejen soukromé osoby, ale také komerční sektor či veřejné instituce.


ESG v zapojených firmách v číslech

Rozdíl ve zkušenosti velkých a malých a středních firem co se vykazování nefinančních ukazatelů týká, je poměrně zásadní. Z Ratingu vyplynulo, že 61 procent velkých firem vydává zprávu zaměřenou na udržitelnost, naproti tomu ale jen 22 procent podniků menších se v nějakých dokumentech udržitelnosti věnuje. „Zároveň 71 procent velkých firem využívá Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jako základ pro formulaci svých strategií udržitelnosti a malé a střední podniky nezůstávají pozadu,” komentovala Lucie Mádlová. Dodala, že když nápad ESG Ratingu vznikal, jedním z cílů bylo a stále je právě těmto společnostem pomoci se v ESG zorientovat a nastavit si efektivní a dlouhodobé procesy.

„Zhruba třetina velkých firem má agendu ESG přímo pod dohledem CEO, což je v porovnání se zahraničím neobvyklé, několik českých firem již začalo vytvářet pozice CSO po vzoru zahraničních firem,” dodal Ladislav Tyll. Rating také potvrdil, že velikost firmy má přímý dopad na kvalitu a hloubku reportování, menší podniky mají obecně omezené zdroje, třeba i na možnost najmout si specialistu, nebo nižší znalost témat spojených s udržitelností. Naopak právě tyto podniky bodují oproti velkým podnikům v oblasti S, často věnují zvýšenou pozornost svým zaměstnancům a místním komunitám, s nimiž udržují osobní kontakt.

„Visa není pouze platební společnost, je to síť spojující spotřebitele, finanční instituce a obchodníky po celém světě. Snažíme se využít příležitosti, které máme v širším platebním ekosystému, abychom pomohli nastartovat udržitelný obchod. V rámci našeho poslání podporujeme udržitelné podnikání,” řekla Hana Wasserburger, ředitelka poradenských služeb Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko. Visa se pro letošní rok stala generálním partnerem ESG Ratingu.

Hana Wasserburger, ředitelka poradenských služeb Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko Foto: Martin Svoboda

Základem pro analýzu sloužil i letos dotazník, který se ale nově lišil rozsahem i obsahem pro obě kategorie. Reflektoval tak pro ně nejvíce relevantní témata a přiblížil se podobě v budoucnu povinnému ESG reportu. V oblasti životního prostředí (E) se například hodnotilo, jak daná firma přistupuje k jeho znečištění, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství, v kategorii společnost (S) pak hodnotitelé sledovali například přístup firmy k diverzitě mezi zaměstnanci a jejich právům a u správy a řízení společnosti (G) se průzkum zaměřil hlavně na to, jak transparentně firma komunikuje svůj byznys model nebo jak efektivně monitoruje rizika spojená s ESG.

Související

Květnová výzva Do práce na kole láká k dopravě na vlastní pohon. Letos již po třinácté

Přejít na článek