Iniciativa Dětství bez násilí usiluje o řešení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Ze světa členů

28. 6. 2023

Byla spuštěna iniciativa, která usiluje o to, aby Česká republika byla místem, kde všechny děti mají právo na dětství bez násilí. K výzvě na webových stránkách iniciativy na www.detstvibeznasili.cz se přidává řada organizací, institucí, ale i jednotlivců, kterým není osud dětí lhostejný.

Společná iniciativa vládního a nevládního sektoru vznikla v reakci na kritickou situace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v mnoha regionech. „Za posledních 8 let zemřelo v rodinách na následky násilí 44 dětí, 799 jich mělo trvalé zdravotní následky, přes 15 tisíc potřebovalo péči psychologa a 3229 dětí skončilo z důvodu násilí v rodině v ústavní péči. Přestože jednotlivé kroky k ochraně dětí před násilím v rodině jsou jasné, logické a zavazuje nás k nim celá řada vládních i mezinárodních dokumentů, jejich realizace v České republice vázne,“ uvedla ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová. Centrum LOCIKA pomáhá dětem ohroženým domácím násilím osmým rokem a stálo rovněž u zrodu této iniciativy.

„Tragickým případům není věnována dostatečná pozornost. Tresty za násilí na dětech jsou často bagatelní, pomoc se k dětem a rodinám dostává pozdě či vůbec, nebo je odhalena až v okamžiku, kdy rodina a děti mají závažné problémy a děti končí v ústavní péči. Chybí systém státem garantovaných služeb pro děti ohrožené násilím a jejich rodiny. Ve společnosti panuje vysoká tolerance k násilí v rodinách a mnoho případů zůstává neohlášeno. Chybí informace, proškolení odborníci i vzdělávací programy pro rodiče, jak vychovávat své děti bez použití tělesných trestů a jiných forem špatného zacházení. Česká republika tak na mapě Evropy začíná být v oblasti péče o ohrožené děti v mnoha ohledech nelichotivou výjimkou a začíná zaostávat nejen za západními zeměmi, ale i za svými východními kolegy,“ dodala Wünschová.

V reakci na uvedené skutečnosti se aktérům inciativy podařilo stanovit čtyři priority.

  • zajistit plnění mezinárodních standardů multioborové péče o děti ohrožené násilím v celé České republice nejpozději do roku 2030
  • ukotvit nepřijatelnost tělesných trestů v občanském zákoníkua přihlásit se tak k myšlence, že násilí mezi blízkými nemůžeme tolerovat v žádné podobě
  • existenci státem garantované sítě preventivních služeb pro děti a jejich blízké tak, aby každý zasažený násilím našel včas účinnou pomoc
  • podniknout kroky k tomu, aby každý rodič v České republice měl přístup k informacím, že i mírné formy násilí negativně ovlivňují vývoj dětí a vztahy v rodině, a k podpoře, jak vychovávat děti bez násilí

Na tiskové konferenci k uvedení iniciativy vystoupil za Ministerstvo spravedlnosti Karel Dvořák s informací, že Ministerstvo navrhne zakotvit v občanském zákoníku nepřijatelnost trestání dětí. Nová právní úprava nebude rodiče kriminalizovat a nezavádí pro ně postihy. Jejím smyslem je apelovat na rodiče, aby si sami uvědomili, že je vhodnější používat jiné výchovné prostředky.

Používání tělesných trestů ve výchově u dětí zvyšuje riziko agresivního a rizikového chování a psychických problémů. Zhoršuje také jejich vztah s rodiči, vede k nadužívání návykových látek, neúspěchu ve škole, k potížím ve vztazích, s autoritami, výběru agresivního partnera v dospělosti a ke zdravotním obtížím včetně zhoršení duševního zdraví. Tělesné tresty děti učí, že násilí je přijatelným způsobem řešení konfliktů nebo prostředkem k dosažení svých cílů a přání. Násilí se pak ve společnosti rozvíjí ve všech podobách.

Na webu k iniciativě mohou rodiče najít kontakty pomoci i užitečné materiály, které jim mají poradit nebo podpořit v tom, jak děti vychovávat bez tělesných trestů.

Na tiskové konferenci dále podpořili iniciativu náměstkyně místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková, předsedkyně výboru pro práva dítěte Eva Petrová a zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Pod výzvu se dosud připojili:

Výbor pro práva dítěte, Centrum LOCIKA, Liga otevřených mužů, Nadace Naše dítě, Nadace J&T, Nadace rozvoje občanské společnosti, Bílý kruh bezpečí, Dům tří přání, ACORUS, AK Hrdá, Bez trestu, Ženy v právu, Pro Dialog, MUDr. Peter Pöthe, Petr Konůpka – zmocněnec vlády pro zastupování ČR před ESLP, Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček, Zástupce ombudsmana JUDr. Vít Alexander Schorm, Mgr. Alexandra Petrů, Katedra sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP, Dětské krizové centrum, Výzva 8000 důvodů, Society for All, Česká asociace streetwork.cz, Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum NOMIA, Intervenční centrum Praha, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Nadace Sirius, Spondea, Hledáme rodiče, Nadace Vodafone Česká republika, Linka bezpečí, Nadace RSJ, Anna Šabatová, Zdeňka Šíp Staňková, Děti jsou taky lidi a další.


Zdroj: Iniciativa Dětství bez násilí usiluje o řešení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Centrum LOCIKA. Tisková zpráva

Související

Nedělejme dětem klauna. Zapojit je přináší úlevu

Přejít na článek

Google pomůže malým a středním firmám akcelerovat jejich podnikání na internetu

Přejít na článek