Jaký je reportingový obsah a obecné reportovací informace dle ESRS?

2. 1. 2024

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – směrnice Evropské unie o nefinančním reportování, přináší postupně od roku 2024 nové povinnosti při poskytování podrobnějších a srovnatelnějších informací o udržitelnosti společností a o nefinančních aspektech jejich podnikání. European Sustainability Reporting Standards (ESRS) poskytují vodítko, jaké informace a jak budou povinné společnosti reportovat.

Reportingový obsah obecně

V minulém článku jsme již obecně nastínili ESRS přijaté jako nařízení Evropskou komisí v přenesené pravomoci, kterým musí společnosti v rámci CSRD přizpůsobit svůj ESG reporting, a také to, co je jejich cílem. V tomto článku bychom se chtěli věnovat přímo reportingu jako takovému a jeho obsahu.

ESRS poskytují standardizovaný formát pro prezentaci nefinančního reportingu ve výročních zprávách společností v Evropské unii. Kategorie velkých společností se bude muset ve svém nefinančním reportingu řídit 12 standardy již v roce 2025 zpětně za rok 2024. Pro střední a malé podniky ještě není podoba úplně jasná, nicméně můžeme očekávat, že nebude natolik detailní – bližší standardy by měly být vydány. Důležitá je také povinnost ověření nefinančního reportingu externím auditorem.

Co má reporting obsahovat?

Klíčové oblasti a požadavky pro podávání zpráv o udržitelnosti dle ESRS jsou následující:

ESRS 1 – Obecné požadavky:

 • definují základní obecné normy a předpisy pro reportování o udržitelnosti.

ESRS 2 – Obecné informace:

 • obsahují základní informace o společnosti, včetně identifikace, období zprávy a dalších základních údajů.

ESRS E1 až E5 – Environmentální aspekty:

 • E1: Změna klimatu;
 • E2: Znečištění;
 • E3: Vodní a mořské zdroje;
 • E4: Biologická rozmanitost a ekosystémy;
 • E5: Využívání zdrojů a oběhové hospodářství.

ESRS S1 až S4 – Sociální aspekty:

 • S1: Vlastní pracovní síla;
 • S2: Pracovníci v hodnotovém řetězci;
 • S3: Dotčené komunity;
 • S4: Spotřebitelé a koncoví uživatelé.

ESRS G1 – Správa a governance: tato část obsahuje požadavky týkající se správy společnosti a způsobu, jakým řídí své iniciativy o udržitelnosti.

Každá z těchto oblastí a podsekcí obsahuje specifické požadavky a normy pro reportování informací o udržitelnosti v daném tématu či oblasti, aby společnosti poskytovaly komplexní pohled na své aktivity a jejich dopad na životní prostředí, sociální sféru a správu. Kompletní přehled v detailech naleznete zde.

ESRS určují harmonizovaný formát pro prezentaci nefinančního reportingu. Pro povinné subjekty je klíčové rozumět konkrétním požadavkům a naučit se sbírat požadovaná data. Ujistěte se tedy, že veškeré informace ohledně vaší společnosti jsou řádně dokumentovány a připraveny k začlenění do vašich zpráv.

Dále je nutné sledovat aktuální informace a případné změny v ESRS, abyste mohli snadno a rychle přizpůsobit své procesy reportování novým požadavkům. Zajištění, že vaše nefinanční repoty jsou v souladu s ESRS, je důležité pro dodržení předpisů a normativů Evropské unie. Důkladná příprava a implementace procesů v souladu s těmito standardy jsou klíčové pro zajištění přesnosti a důvěryhodnosti vašich reportů.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Ráchel Kouklíková a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Kooperativa a Transkript online spustili novou službu pro osoby se sluchovým postižením

Přejít na článek

Jeden z největších podílů na plýtvání vodou mají toalety, speciálně pak pisoáry

Přejít na článek