Kaufland vydává první zprávu o udržitelném rozvoji a stává se 400. členem Asociace společenské odpovědnosti

12. 5. 2021

Společnost Kaufland vydává historicky první Zprávu o udržitelnosti, která detailně shrnuje nejen informace o dosud dosažených milnících, ale také závazcích do budoucna. Svou snahu dosahovat stanovených cílů v oblasti udržitelnosti podtrhuje vstupem do Asociace společenské odpovědnosti a stává se tak jejím jubilejním 400. členem.

Report udržitelnosti 2019/ 2020 mapuje období obchodního roku od 1. března 2019 do 29. února 2020 a je důležitým mezníkem v činnosti tohoto obchodního řetězce v České republice. „Touto zprávou chceme poskytnout srozumitelná a transparentní data ze všech oblastí našeho podnikání. Shrnujeme v ní naše cíle a aktivity v rámci trvale udržitelného rozvoje.“ říká Stefan Hoppe, generální ředitel Kauflandu.

Vydáním Reportu udržitelnosti zvyšuje Kaufland transparentnost svých aktivit a na konkrétních příkladech představuje dosud přijatá opatření v oblasti odpovědného podnikání i klíčové ukazatele, které hodnotí, jak se mu vytyčené cíle daří naplňovat. „Získáváme formální rámec, na jehož základě můžeme pravidelně analyzovat a hodnotit výsledky jednotlivých opatření, a odhalovat tak případný prostor pro optimalizaci,“ vysvětluje Stefan Hoppe.

Prezentované informace a data se týkají všech prodejen, logistických center, masozávodu, centrály a aktivit obchodního řetězce na území České republiky a jejich dopady jsou hodnoceny na úrovni ekonomické, environmentální i společenské. Jednotlivé kapitoly vycházejí z klíčových hodnot a firemní filozofie Kauflandu a stojí na několika základních pilířích. Těmi jsou ochrana životního prostředí, důraz na péči o zaměstnance i spokojenost zákazníků, kvalitní a cenově příznivý sortiment a pohodlné a příjemné nakupování, dlouhodobá spolupráce s lokálními dodavateli či pomoc potřebným a podpora širokého spektra projektů v neziskové oblasti.

Právě tyto hodnoty a témata se bude snažit Kaufland rozvíjet také v rámci svého členství v Asociaci společenské odpovědnosti. „Těší mne, že další velký hráč na českém trhu z oblasti retailu vstupuje do Asociace a pomůže nám společně s dalšími čtyřmi stovkami firem a organizací rozvíjet téma udržitelnosti v Česku,” dodala Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Vůbec první nefinanční zpráva, kterou Kaufland v těchto dnech vydává, je vypracována podle mezinárodní metodiky GRI. Report udržitelnosti bude obchodní řetězec vydávat pravidelně každé dva roky.

Podrobné informace naleznete zde: rozhodujiciny.cz

Související

Dekáda udržitelnosti v Česku: Jak se posunulo její vnímání mezi firmami i veřejností

Přejít na článek

Fair Trade káva pro odpovědné zákazníky: Tchibo odměňuje udržitelné nákupy

Přejít na článek