Mary’s Meals: Přes sběr batůžků k boji se světovým hladem a nevzdělaností

Ze světa členů

23. 8. 2023

V českých rodinách by se určitě našlo dost dětí, jimž rodiče každý druhý rok pořizují nový školní batoh. Již nepoužívané školní brašny naplněné základními školními pomůckami mohou přitom ještě skvěle posloužit dětem ve vzdáleném Malawi.

Čeští školáci se tak mohou naučit, jak se rozdělit se svými méně šťastnými vrstevníky a zakusit pocit radosti, která doprovází každou nezištnou pomoc. České děti a jejich rodiče by se navíc měli dozvědět o hlavním poslání organizace Mary’s Meals, která tento projekt organizuje. Primárním cílem Mary’s Meals totiž není zajistit chudým dětem dostatek školních pomůcek (i když i to je důležité a záslužné), ale postarat se o mnohem základnější potřebu – pomocí podávání jídla ve školách chce tato mezinárodní charitativní organizace dosáhnout stavu, kdy žádné z dětí v nejchudších regionech světa nebude muset hladovět!

Batůžkový projekt je určený pro školy, školní třídy nebo dětské kolektivy. Sběr použitých školních brašen a několika základních školních a hygienických pomůcek (psací potřeby, zubní pasta a kartáček, mýdlo, ručník, dva kousky oblečení a lžíce), které se do batůžků vloží, často pořádají učitelé nebo někteří z rodičů. Batůžky se pak v rámci České republiky shromažďují v ostravském centrálním skladu, kde dobrovolníci všechny třídí a dohlížejí na to, aby v žádném nic nechybělo. Na základě velikosti a typu vloženého oblečení roztřiďují batůžky podle věku dětí. Rovněž se rozlišuje, zda jsou jednotlivé batůžky určeny pro hochy, nebo naopak pro dívky.

V Česku si Batůžkový projekt po letech fungování získal širokou podporu mnoha škol a pravidelně se do něj zapojuje spousta dětí, rodičů i učitelů. Po shromáždění dostatečného množství batůžků byly zásilky do Malawi zpočátku posílány prostřednictvím rakouské pobočky Mary’s Meals. V červnu 2022 byl pak odeslán první kontejner vypravený přímo z Česka, který obsahoval přibližně 6 500 batůžků. Fotografie a videa pořízená při rozdávání, které jsme později z Malawi obdrželi, ukazují nelíčenou radost malých i větších školáků. A není divu, vždyť pro mnoho dětí jde o jediný dárek, který kdy dostanou a v jednom školním batůžku je často víc věcí, než vlastní tamní typická rodina.

Úloha Batůžkového projektu je ovšem jiná, než by se na první pohled zdálo. Má totiž především poukázat na fakt, že obrovské množství dětí v nejchudších regionech světa nechodí do školy ne kvůli nedostatku učebních pomůcek, ale především kvůli hladu. Aktuální odhady říkají, že školní stravování nutně potřebuje cca 140 milionů dětí a téměř polovina z nich kvůli hladu do školy vůbec nechodí. Hlavním cílem Mary’s Meals je zajistit těmto zranitelným dětem jedno jídlo denně v místě jejich vzdělávání. Organizace tak podporuje vzdělání a řeší skrytou příčinu chudoby.

Práce na tomto velkém úkolu začala v Malawi v roce 2002, v době drtivého hladomoru, kdy se v jedné z tamních škol podávalo jídlo prvním 200 dětem. V současnosti, po 21 letech existence, poskytuje Mary’s Meals jídlo ve školách bezmála 2,5 milionu dětí v 18 zemích světa každý školní den. Pro mnoho z těchto dětí jde o jediné jídlo, které za celý den dostanou. Je pochopitelné, že když mají plný žaludek, je jejich soustředěnost a schopnost pochopit probíranou látku nesrovnatelně vyšší, než když kvůli nedostatku výživy v lavicích únavou usínají. Náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok činí pouze 550 Kč, a to nejen díky nízkonákladovému pojetí činnosti (mimo jiné jsou jídla v nejvyšší možné míře připravována z místních zdrojů, aby se tak podpořili místní výrobci a pěstitelé), ale také díky nezištnému zapojení tisícovek dobrovolníků jak v zemích západního světa, tak v chudých komunitách, kde se jídlo podává. Mary’s Meals tedy funguje v úzké spolupráci s komunitami, jimž pomáhá a jen díky tomuto spojení jde o projekt, který i navzdory současným překážkám nadále funguje a dokonce se rozvíjí.

Batůžkový projekt tedy řeší jednu z potřeb dětí v chudých částech světa a upozorňuje na to, že mnoho dětí do školy vůbec nechodí kvůli hladu. Charitativní organizace Mary’s Meals současně nabízí jasnou vizi a cestu, jak se každý z nás může k této skutečnosti postavit. Společně se můžeme snažit dosáhnout takové budoucnosti, kdy se o devastujícím hladu v některých částech světa bude pouze psát v učebnicích dějepisu.


Autor: Mary’s Meals Česká republika, z.s.

Související

Istanbulská úmluva: Největší mýty a proč ji Česko ještě neratifikovalo?

Přejít na článek

Zúčastněte se webináře na téma Cirkulární eventy jako zelené akce budoucnosti

Přejít na článek

České děti tráví na sociálních sítích až 3 hodiny denně. Toxické rady na nich mohou ohrozit i jejich zdraví

Přejít na článek