T-Mobile rozdělí 1 500 000 korun organizacím, které bojují s předsudečným násilím

Ze světa členů

30. 11. 2023

Společnost T-Mobile pokračuje v aktivitách podporujících osoby vystavené nenávistným projevům. Na začátku roku otevře přihlašování do grantového řízení, v němž rozdělí 1 500 000 korun organizacím, které pomáhají skupinám ohroženým předsudečným násilím, šíří osvětu a zvyšují motivaci obětí trestné činy hlásit. Operátor také podporuje právě probíhající kampaň „Chyba v zákoně“ neziskové organizace In IUSTITIA, která upozorňuje na nedostatečnou právní ochranu lidí vystavených předsudečnému násilí.

„Otevřená grantová řízení mají v T-Mobilu dlouhou tradici a vždy se jimi snažíme reflektovat aktuální společenská témata. V minulosti jsme podporovali například projekty zaměřené na mediální gramotnost a boj s dezinformacemi nebo organizace řešící problém samoty a sociální izolace, který se zásadně zviditelnil v době koronavirové pandemie. Nyní jsme se rozhodli podpořit aktivity, které pomáhají obětem nenávistných projevů,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile.

Grantové řízení se otevře na začátku roku 2024, ale už na 14. prosince je pro zájemce připraven webinář, který blíže představí zaměření a průběh grantového procesu. O finanční podporu budou moci žádat nejen neziskové a příspěvkové organizace, ale i neformální skupiny a vysoké školy. Odborným garantem řízení je organizace In IUSTITIA a administrátorem Nadace VIA. Více informací je k dispozici na webu a sociálních sítích operátora.

Klára Kalibová, ředitelka In IUSTITIA, k plánovanému řízení říká: „Cílem je synergicky podpořit boj proti předsudečnému násilí a využít kompetenci lokálních a komunitních organizací. Věříme, že právě ony mají přístup k lidem, kteří se s předsudečným násilím setkávají a potřebují být vhodným způsobem informováni o svých právech a možnostech ochrany. Jsme přesvědčeni, že se setkáme s kreativními a inovativním přístupy k řešení problému předsudečného násilí. In IUSTITIA poskytne držitelům grantu odbornou podporu v průběhu realizace projektů.“

T-Mobile podporuje také právě probíhající osvětovou kampaň „Chyba v zákoně“, která upozorňuje na nedostatečnou právní ochranu lidí ohrožených předsudečným násilím. Cílem kampaně organizace In IUSTITIA je poukázat na nerovný přístup ke spravedlnosti, který zažívají oběti předsudečného násilí, a dosáhnout novelizace trestního zákoníku. Operátor na kampaň upozorňuje prostřednictvím videospotů na vybraných prodejnách po České republice a na sociálních sítích.


Zdroj: T-Mobile rozdělí 1 500 000 korun organizacím, které bojují s předsudečným násilím. T-Mobile. Tisková zpráva

Související

Iniciativa Dětství bez násilí usiluje o řešení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Přejít na článek

Česká centra slaví 30 let. Aktuálně působí v 26 zemích na 4 kontinentech

Přejít na článek

ADRA vyzývá mládež k zapojení do komiksové soutěže na téma SDGs

Přejít na článek