Podpora rostlinných výrobků v Česku roste: Seminář ve Sněmovně kladl důraz na rozvoj plant-based kategorie

Ze světa členů

7. 11. 2023

V Poslanecké sněmovně se uskutečnil seminář s názvem Nové trendy v potravinářství - příležitost pro českou ekonomiku, zdravější společnost a udržitelnou budoucnost? organizovaný místopředsedkyní Výboru pro životní prostředí Klárou Kocmanovou, pod záštitou Ministra životního prostředí a Ministra zdravotnictví. Výrobci potravin, obchodní řetězce a odborníci a odbornice vyjádřili nutnost podpory alternativních zdrojů bílkovin, které vidí jako šetrnější k životnímu prostředí i k lidskému zdraví.

Seminář otevřela Tereza Trávníčková z organizace ProVeg, která daty ilustrovala potřebu směřovat k cenové paritě, a to i s ohledem na rostoucí počet Čechů a Češek stravujících se rostlinně. „Cena patří mezi nejvýznamnější faktory, které ovlivňují nákupní chování spotřebitelů a spotřebitelek. V současné době jsou Češi a Česky nuceni si za rostlinné alternativy v porovnání s konvenčními potravinami připlatit, a rozhodně se nejedná o malé rozdíly. Například u rostlinné alternativy mletého masa zaplatí o více než 160 % více, u rostlinné alternativy mléka téměř o 60 % více. Cenová dostupnost rostlinných produktů je přitom pro zvyšování jejich penetrace zcela zásadní,” doplnila.

Romana Nýdrle ze SOCR ČR zdůraznila, že klimatických cílů nelze bez omezení spotřeby živočišných potravin dosáhnout a že je třeba nezaspat, i vzhledem k současné predikci, dle které bude v roce 2050 trh rostlinných alternativ dominantním segmentem potravinářství. Kritizovala také situaci na českém trhu, kde dochází k omezování konkurence extrémním výkladem zákona ze strany SZPI, např. bitvou o názvosloví či umístění produktů na prodejní ploše.

Názvosloví rostlinných produktů a jejich vysoká cena byla na semináři několikrát vyzdvihnuta jako limitace k využití příležitostí spojených s trendem rostlinné stravy. Organizace ProVeg Česko nedávno reagovala na tuto snahu o cenzuru názvů rostlinných alternativ k živočišným produktům správním úřadem v podobě vydaného stanoviska. Organizace nechala vypracovat posudek od právnického týmu Plicka & Partners, který napomohl ke změně tohoto stanoviska. Je zásadní, aby i jednotlivé složky státní správy podporovaly dostupnost rostlinných alternativ, které se stávají přirozenou součástí jídelníčku Čechů a Češek.

Nutnost zařadit téma změny stravovacích návyků i do politické sféry zdůraznila organizátorka semináře, místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí Klára Kocmanová. „Jsem ráda, že jsem mohla na půdě Poslanecké sněmovny otevřít debatu na téma, které má již nyní velký dopad na naši společnost. Vnímám příležitosti, které nám nové stravovací trendy přinášejí. Když se k nim správně postavíme, můžeme si otevřít cestu k rozvoji naší ekonomiky, zdravější společnosti a šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí.”

„Pro mě jako místopředsedkyni Výboru pro životní prostředí je důležitý zejména poslední zmíněný aspekt, neboť změna jídelníčku směrem k více rostlinnému stravování je jedním ze způsobů, jak snížit současnou enormní zátěž na životní prostředí,” dodala.

Snížení spotřeby živočišných produktů může mít pozitivní dopad i na veřejné zdraví. MUDr. Eliška Selinger hovořila o zdravotních benefitech rostlinné stravy jako nižší cholesterol nebo nižší hladina tuků v krvi, což vede k nižšímu riziku kardiovaskulárních onemocnění. Zdůraznila také potřebu omezení konzumace červeného masa.

Na semináři zazněly i hlasy výrobních firem. V současnosti se kvůli nízké podpoře rostlinných výrobků většina z nich dováží, což by se mělo změnit v prospěch českých výrobců. Zbyněk Haindl, Business manažer ve společnosti Nestlé, které má ve svém portfóliu značku vyrábějící alternativy masa Garden Gourmet, hovořil o snaze značky reformulovat složení současných vegetariánských produktů na veganské. Důležitější než obaly je produkt uvnitř, jelikož globální emise skleníkových plynů z potravin živočišného původu jsou přibližně dvakrát vyšší než z potravin rostlinného původu a jsou zodpovědné za přibližně 20 % globálních emisí.


Zdroj: Podpora rostlinných výrobků v Česku roste: Seminář ve Sněmovně kladl důraz na rozvoj plant-based kategorie. ProVeg. Tisková zpráva

Související

Loono přivezlo z Bruselu prestižní ocenění EU Health Award 2021 za kampaň #prsakoule

Přejít na článek