Společnost DPD navazuje na spolupráci s Ukliďme Česko a stává se patronem Mezinárodního dne čistého ovzduší

Ze světa členů

7. 9. 2023

Společnost DPD, součást největší sítě balíkové přepravy v Evropě Geopost, se v rámci partnerství s projektem Ukliďme Česko stala patronem Mezinárodního dne čistého ovzduší za modrou oblohu, které vyhlásilo Valné shromáždění OSN s cílem posílit mezinárodní spolupráci při zlepšování kvality ovzduší a snižování jeho znečištění. Cílem projektu je zejména zvýšení povědomí, sdílení poznatků a také hledání a podpora efektivních řešení prostřednictvím propojení různých aktérů na národní, mezinárodní a globální úrovni.

Důvodem, proč se patronem stalo právě DPD, je jeho dlouhodobá a intenzivní práce na lepším životním prostředí a to zejména pomocí uhlíkově neutrální přepravy. Díky tomu budou v roce 2025 v Praze a Ostravě všechny vozy pod značkou DPD pouze nízkoemisní, doplní je cyklo a pěší kurýři a do roku 2035 pak budou zelené” všechny evropské země, kde DPD působí. Společnost je také prvním globálním přepravcem s vědecky potvrzenými krátkodobými i dlouhodobými cíli o redukci emisí od přední nezávislé vědecké platformy SBTi.

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli stát patronem právě tohoto dne, protože zlepšování kvality ovzduší je jednou z našich hlavních priorit. Dlouhodobě pracujeme na tom, aby naše přeprava byla co nejekologičtější a to skutečně, nejen mediálně. Snažíme se také edukovat veřejnost, a proto je součástí naší komunikace mimo jiné i apel na zastavení greenwashingu a pomoc lidem v jeho rozpoznávání. Rádi bychom v tomto inspirovali i další společnosti a jsme otevřeni spolupráci nejen s nimi, ale také s municipalitami,” říká Miloš Malaník, generální ředitel českého DPD.

Vítáme, že kromě dlouhodobé spolupráce s dobrovolnickou akcí Ukliďme Česko, kde je společnost DPD hlavním přepravním partnerem, se DPD stalo i patronem Mezinárodního dne čistého ovzduší v rámci našeho nového projektu www.EKOkalendar.cz. Jejich webová aplikace monitoringu ovzduší je totiž krásným příkladem toho, jak mohou i velké firmy aktivně přistupovat k ochraně životního prostředí a společenské odpovědnosti,“ říká Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko.

Přímo se zlepšováním ovzduší pak souvisí projekt měření jeho kvality. Po Praze již přes 2 roky denně projíždí 90 dodávek DPD se speciálním monitorovacím zařízením. Jak jsou na tom jednotlivé ulice, si pak může každý Pražan prověřit na této webové stránce. Zařízení jsou instalována také na několika desítkách budov. Data z měření jsou k dispozici místní samosprávě tak, aby mohla přijmout nápravná opatření v oblasti ochrany ovzduší. Za projekt byla firma oceněna v rámci Ekonom žebříčku udržitelnosti.

DPD se jako každoročně zúčastní také celosvětového úklidového dne (16. září), kurýři budou bezplatně rozvážet úklidové pomůcky dobrovolníkům, kteří s jejich pomocí budou uklízet odpadky a nepořádek po celém Česku.


Zdroj: Společnost DPD navazuje na spolupráci s Ukliďme Česko a stává se patronem Mezinárodního dne čistého ovzduší

Související

Google se spojí s organizacemi Transitions a Elpida, aby zvýšil odolnost českých seniorů vůči dezinformacím

Přejít na článek

Aktuálně: Čechy zajímá udržitelnost e-shopů a opravitelnost výrobků, řeší i jejich uhlíkovou stopu

Přejít na článek

I letos zkratka ESG roste na důležitosti. Dokládá to nebývalý zájem firem o ESG Rating i nové průzkumy

Přejít na článek