Společný boj soukromého a neziskového sektoru za ochranu životního prostředí v Kambodži

Ze světa členů

14. 12. 2023

Tak by se dalo nazvat společné úsilí 3 členů A-CSR, firmy Holistic Solutions s.r.o., Mendelovy univerzity v Brně a České zemědělské univerzity v Praze, kteří v rámci projektu UNDP „Využití mangových pecek jako zdroje cenných tuků a obnovitelné energie“ přišli na inovativní způsob využití odpadu z manga.

Kambodža je jedním z největších producentů a patří mezi pět největších vývozců prvotřídního čerstvého manga na světě. Navzdory obrovskému objemu vývozu zůstává značné množství manga v zemi k dalšímu zpracování. Denně se v Kambodži zpracuje 300 000 kg manga, z nějž 30 % představuje nevyužitý odpad, který je odkládán na volná prostranství a následně pálen, což přispívá ke znečištění životního prostředí včetně podzemní vody. Spalování a skladování na hromadách v současné praxi vedou k emisím 8 500 tun CO2 během 4měsíční mangové sezóny, což by ke kompenzaci takové uhlíkové stopy vyžadovalo výsadbu 386 000 stromů.

MENDELU, HS a ČZU však spoluprací, sdílením zkušeností a propojením expertíz zjistili, že mangové pecky mají velmi vhodné vlastnosti pro výrobu palivových briket, což sníží využívání skládek i spotřebu palivového dřeva až o 40 % a zachrání až 8 000 m3 lesa každý rok. Výrobou palivových briket z mangových pecek tak bude snížena potřeba kácení stromů, ale i emise CO2, navíc takové udržitelné nakládání s mangovým odpadem odhaluje novou cestu k příjmům pro kambodžské drobné pěstitele manga a zpracovatelské společnosti.

Tato spolupráce ukázkově naplňuje principy SDGs podporou udržitelné industrializace, poskytováním dostupné energie snížením negativního vlivu na klima a ochranou půdy a vody, a je tedy vzorovým příkladem propojení odborných znalostí a inovativního know-how z různých sektorů v řešení environmentálních výzev.


Zdroj: Holistic Solutions

Související

Biopekárna Zemanka vybuduje první evropskou udržitelnou pekárnu a bude inspirací pro další podnikatele

Přejít na článek

Velké Setkání Neziskovek 2023: Největší setkání neziskového sektoru v Česku má za sebou úspěšný první ročník

Přejít na článek

Rostoucí náklady, nízké příjmy, klimatická změna a riziko dětské práce: Světový den pro fair trade připomíná problémy pěstitelů

Přejít na článek