Staňte se faktivistou!

25. 9. 2020

Letošní rok je jako žádný předtím. Svět se zastavil. Stále však máme šanci to napravit. Abychom mohli tuto šanci využít, musíme jednat.

Svět kolem nás se rychle mění. Pandemie COVID-19 a protesty Black Lives Matter vrhly nové světlo na nerovnosti, které stále přetrvávají. Abychom dosáhli změny v našem světě, musíme pochopit, co se děje. K tomu potřebujeme přesné a aktuální informace. Připojte se ještě dnes. Staňte se nyní „faktivistou“ a podnikněte kroky, které vám pomohou dosáhnout globálních cílů.

25. září, v rámci zasedání Valného shromáždění OSN a Týdne globálních cílů, se svět spojí u příležitosti Dne faktivismu. U té příležitosti se můžete nechat inspirovat k podpoře kampaní nazměnu svých zvyků. Zde je pro představu 10 aktuálních faktů o stavu našeho světa.

  • rovnost pohlaví – 75 % míst v parlamentech zastávají muži,
  • znečištění ovzduší – ⅔ obyvatel světa právě teď dýchají znečištěný vzduch,
  • klima – právě teď ohrožuje zvyšující se hladina vody 615 milionů lidí,
  • zdravotnictví – 84 milionů lidí v Africe nemá přístup ke zdravotní péči,
  • konflikty – 80 milionů lidí bylo loni nuceno opustit své domovy z důvodu válek, konfliktů, pronásledování či násilí,
  • zdraví naší planety – loni jsme každých 6 vteřin ztratili území tropického pralesa o rozloze jednoho fotbalového hřiště,
  • dostupnost internetu – téměř polovina světové populace nemá přístup k internetu,
  • chudoba a nerovnost – 1 % populace vlastní téměř 50 % veškerého jmění světa,
  • hlad – téměř 1 miliarda lidí trpí hladem,
  • vzdělání – COVID-19 narušil studium více než 1 miliardě student.

Potřebu jednat právě teď vyzdvihuje i Organizace spojených národů, která vytvořila 30 minutový film s názvem Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times. Film uvádí kroky, potřebné k vybudování lepšího světa, protože COVID-19 ohrožuje desetiletí globálního pokroku.

Film stanovuje, co je třeba udělat pro řešení největších světových problémů, od COVID-19 přes chudobu, nerovnost, diskriminaci na základě pohlaví, změnu klimatu, spravedlnost a lidská práva. Vysílání si rovněž připomíná 75. výročí OSN a 5. výročí od přijetí Cílů udržitelného rozvoje.

Uprostřed globální krize film vyzývá diváky k dynamickému pohledu na dobu, ve které žijeme. Představí několik bodů zvratu, kterým čelí naše planeta, a intervence, které by mohly v příštích deseti letech změnit náš svět. Producentem filmu je spisovatel, režisér a globální ambasador Cílů udržitelného rozvoje od OSN Richard Curtis.


Zdroj: FACTIVISM, Global Goals. Dostupné ZDE.

Související

Jak se komunikuje udržitelnost v maloobchodních řetězcích v Česku? Univerzita Karlova a CIRA Advisory odpovídají v pokračování Manuálu komunikace udržitelnosti

Přejít na článek

Projekt BRIDGE vytváří mosty mezi akademickou sférou, podnikáním a občanskou vědou

Přejít na článek