Zaměstnanci ČEPS již potřetí rozhodli o podpoře charitativních projektů ve výši přes půl milionu korun

Ze světa členů

12. 1. 2024

Společnost ČEPS uspořádala v prosinci 2023 ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti třetí ročník charitativní akce Štědré dny ČEPS. Zaměstnanci hlasovali o tom, které tři vybrané neziskové organizace získají dar ve výši 150 000 Kč pro každou z nich. Dále přispívali individuálně srážkami ze mzdy.

V průběhu prosince se mohli zaměstnanci seznámit s deseti vybranými projekty, které se zapojily do iniciativy Giving Tuesday a byly v souladu s Dárcovským programem ČEPS. Výzva směřovala k charitativní a sociální pomoci, podpoře zdravotně handicapovaných a lidí v tíživé životní situaci.

„Velmi mě těší, že tento ročník projektu Štědré dny ČEPS přinesl široký zájem ze strany zaměstnanců společnosti. Díky jejich hlasům putuje finanční pomoc organizacím, které odvádějí profesionální práci v často opomíjených oblastech,“ říká Hana Klímová, ředitelka sekce Komunikace.

Interní hlasování rozhodlo o podpoře organizace Zdravotní klaun, která pomáhá zejména dětským pacientům, ale i seniorům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním je přinášet radost, dobrou náladu a naději na místa, kde se jich příliš nedostává. Na druhém místě zaměstnanci zvolili Centrum LOCIKA. Organizace pomáhá dětem, které zažívají domácí násilí, ať už v roli přímých obětí nebo svědků. Chrání tak zájem dítěte a poskytuje dítěti i jeho rodičům odbornou pomoc s cílem nastavit zdravé vztahy v rodině. Další oceněnou organizací je DEBRA ČR, která podává pomocnou ruku lidem s nemocí motýlích křídel. Poskytuje zdarma odborné poradenství, informuje o nemoci a možnostech léčby, propojuje pacienty a jejich rodiny z celé ČR a nabízí i materiální pomoc. Úzce spolupracuje s týmem odborníků klinického EB Centra při FN Brno.

Kromě hlasování mohli zaměstnanci přispět dalším deseti organizacím vlastním darem v libovolné výši. Dohromady poslali na dobročinné účely 58 900 Kč. Se společností ČEPS spolupracujeme v rámci Giving Tuesday už několik let a poslední ročník nebyl výjimkou. Dočkali jsme se navíc rekordní vybrané částky i počtu výzev a dobrých skutků v historii Štědrého úterý v Česku. A mám velkou radost, že rekordní byl i zájem o výzvu společnosti ČEPS. Grant je pro projekty mnohdy opravdu zásadní a pomůže jim násobit pomoc těm nejpotřebnějším,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Světový den štědrosti a dobrých skutků, známý jako Giving Tuesday, funguje v České republice již osmým rokem pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti, která je největší iniciativou společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku. Svátek Giving Tuesday vznikl s myšlenkou oslavovat pomoc druhým lidem, konat dobré skutky a vzájemně si pomáhat.

Společnost ČEPS si je vědoma nejen svého výsadního postavení v rámci české elektroenergetiky, ale vnímá i svou důležitou úlohu na poli společenské odpovědnosti. CSR aktivity společnosti se zaměřují zejména na sociální pomoc, podporu technického školství a energetické gramotnosti, regionální kulturu a rozvoj sportu dětí, mládeže a hendikepovaných, případně humanitární pomoc.


Zdroj: Zaměstnanci ČEPS již potřetí rozhodli o podpoře charitativních projektů ve výši přes půl milionu korun. ČEPS. Tisková zpráva

Související

Proč se letos zapojit do Giving Tuesday, světového dne štědrosti a dobrých skutků?

Přejít na článek