I jednotlivec má moc změnit svět, říkal už Nelson Mandela

18. 7. 2022

Už od roku 2009 patří 18. červenec velikánovi jménem Nelson Mandela. Advokát lidských práv, politický vězeň, mírotvorce a první demokraticky zvolený prezident svobodné Jihoafrické republiky. To a mnoho dalšího jsou důvody, proč OSN před 13 lety vyhlásilo jeho narozeniny Mezinárodním dnem Nelsona Mandely.

„Chudoba není nehoda. Jako otroctví či rasová nesnášenlivost. Stvořili ji lidé a zničit ji dokážou jen lidskostí.“ Jeden z ikonických citátů Nelsona Mandely, který shrnuje jeho celoživotní boj proti nedodržování lidských práv a práv dětí, rasové nenávisti, nerovnosti pohlaví nebo neexistenci sociální spravedlnosti.

Nelson Mandela byl členem Afrického národního kongresu (ANC) bojujícího za rovná práva původních obyvatel Jihoafrické republiky. Za svoje snahy o změnu ve společnosti, kritiku režimu a vedení hnutí proti apartheidu byl v šedesátých letech zatčen a uvězněn. „Vážil jsem si ideálu demokratické a svobodné společnosti, ve které všichni lidé žijí společně v harmonii a rovných příležitostech. Je to ideál, pro který doufám budu žít a kterého dosáhnu. Ale pokud to bude nutné, je to ideál, pro který jsem připraven zemřít,“ řekl před soudem, který ho poslal za mříže.

Tehdejší prezident Frederik W. de Klerk udělil Mandelovi po dlouhých 27 letech milost a společně se zasadili o konec apartheidu. Necelé čtyři roky po propuštění se Mandela stal prvním prezidentem Jihoafrické republiky zvoleným ve svobodných volbách a jeho koaliční vláda se zaměřila na odstranění dědictví apartheidu, podporu rasového usmíření a zlepšení životních podmínek jihoafrického obyvatelstva. Výsledkem těchto snah bylo vyhlášení demokratické ústavy a vytvoření Komise pro pravdu a usmíření, která prošetřovala porušování lidských práv z minulosti.

Nelson Mandela zasvětil svůj život službě lidstvu. I po skončení v úřadu prezidenta bojoval proti podvýživě, chudobě, nekvalitnímu vzdělávání i nedostupné zdravotní péči v jeho zemi. Za svoji práci byl oceněn Nobelovou cenou míru.

Mezinárodní den Nelsona Mandely oslavuje myšlenku, že každý jednotlivec má moc změnit svět. Je proto příležitostí pro každého z nás podniknout kroky ke změně a inspirovat ostatní.


Autor: Asociace společenské odpovědnosti

Související

Mary’s Meals: Přes sběr batůžků k boji se světovým hladem a nevzdělaností

Přejít na článek

ADRA vyzývá mládež k zapojení do komiksové soutěže na téma SDGs

Přejít na článek