Jak být prospěšní a úspěšní při naplňování posledního z Cílů udržitelného rozvoje

20. 5. 2021

Akademie SDGs je sérií 4 vzdělávacích eventů se špičkovými odborníky na poli udržitelnosti. Odstartovala symbolicky na Den Země a na úspěšný start navázala 13. května další akcí, která se tentokrát nesla v duchu zahraniční rozvojové spolupráce.

Akademie SDGs je společným projektem Asociace společenské odpovědnosti a Impact Hub ČR. Během druhé akce jsme se věnovali poslednímu z Cílů udržitelného rozvoje. SDG 17, který se věnuje partnerství k jejich naplnění. Tak ambiciózní agendy můžeme dosáhnout pouze tehdy, jakmile budeme všichni spolupracovat. V Česku naštěstí existuje celá řada subjektů, kteří se věnují zahraniční rozvojové spolupráci a neváhají se o své zkušenosti podělit.

Celou akcí provázela Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Edukativního úvodu do tématu se ujal Šimon Pánek, zakladatel organizace Člověk v tísni. Následně David Pavel, zakladatel společnosti Cambodian, představil projekt .pepper..field, jako příklad dobré praxe v naplňování cíle partnerství. Hlavním bodem programu byla panelová diskuse vedená Lucií Mádlovou, ve které se o své cenné zkušenosti podělili Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko, Jan Slíva, ředitel České rozvojové agentury, Ivan Lukáš, obchodní ředitel firmy DOT Glasses a zůstali také Šimon Pánek a David Pavel, kteří vystoupili v úvodu.

Akce přinesla mnoho inspirace, jak být prospěšní a úspěšní. Zde je 10 nejdůležitějších z nich:

  1. SDG 17 je především o lidech, o nás, o našem myšlení, o našich vztazích, o vnímání vlastní role a o tzv. mindsetu.
  2. V ČR existuje poměrně silná skupina lidí, kteří už od dob Václava Havla cítí, prosazují, verbalizují a pracují na tom, abychom jako země, která získala svobodu, přijali kus zodpovědnosti za to, co se děje v těch výrazně méně šťastných a méně rozvinutých částech světa.
  3. Je velice důležité, aby společnosti, které distribuují prospěšné produkty do rozvojových zemí, dostávali zpětnou vazbu od koncových uživatelů svých produktů a na základě toho neustále inovovali své produkty tak, aby zákazníkům co možná nejvíce vyhovovaly.
  4. Pandemie covid-19 přinesla mnohá úskalí i české rozvojové pomoci v zahraničí kvůli omezení cestování. Rozvojová pomoc se nedá dělat tzv. od stolu, proto musela přijít na řadu nová řešení, jako např. mnohem více zapojit místní sílu v rozvojových zemích, převést konferencí do online prostoru a posílit partnerství v řadách nevládních organizací i byznysu.
  5. Pandemie dále dopadá velmi silně na situaci v rozvojových zemích, zhoršuje již tak špatné podmínky pro život a otevírá nové výzvy. Vzrostl např. počet zemí, které potřebují potravinovou pomoc. To je oblast, kde mohou jak firmy, tak jednotlivci nyní efektivně pomáhat.
  6. V neposlední řadě má covid-19 negativní vliv na cenu jednotlivých služeb v rámci dodavatelského řetězce, například na logistiku zboží. Firmy jsou proto nuceny hledat cesty, kde ušetřit náklady tak, aby koncová cena produktu pro zákazníka v rozvojové zemi zůstala stejná jako před pandemií.
  7. Odpovědnost a udržitelnost začíná u každého z nás. Fairtrade Česko a Slovensko dělalo průzkum s agenturou Median, ze kterého vyplynulo, že 80 % lidí vnímá, že se jich odpovědnost za udržitelné výrobky dotýká a snaží se promítnout své postoje do nákupního chování. 51 % lidí klade důraz především na odpovědnost výrobků vůči životnímu prostředí, 43 % klade důraz na zákaz dětské práce a 38 % na férové platy pro pěstitele a zaměstnance.
  8. Mnozí lidé v rozvojových zemích, jako například zemědělci v Kambodži, mají výborné know-how a postupy pěstování, které se dědí po generace. Často jim však chybí správné technologické vybavení, které jim poskytne výraznou konkurenční výhodu.
  9. Víc než kdy dříve je nutné zapojovat místní obyvatele, učit je odpovědnosti, udržitelnosti a dosahovat tak naplňování globálních cílů na lokální úrovni.
  10. Je zapotřebí posilovat povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci v České republice a to ve všech sférách, jak vládní, neziskové, tak i byznysové.

Celou akci graficky zaznamenala Marcela Janíčková z Visual Coach prostřednictvím sketchnoting.

Na veřejnou část akce poté navazovalo celkem 20 individuálních expertních konzultací s mentory. Ty byly exkluzivně určeny pro členy Asociace společenské odpovědnosti a účastníky Cen SDGs. Do konzultací se zapojily organizace jako např. TEREZA, vzdělávací centrum, GREEN SMILE, ParaCENTRUM Fenix, Plant-for-the-Planet Česko nebo Centrum umělé inteligence ČVUT.

Ke každé z části programu Akademie SDGs je připravena open source knihovna se záznamem z akce. Doplněna je o řadu inspirativních odkazů. Knihovnu najdete již brzy zde.

Akademie SDGs je součástí Cen SDGs 2021. Laskavými partnery obou akcí jsou Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Česká rozvojová agentura a Impact Hub ČR. Byznys partnery pak společnosti Hello bank!, Google s programem Grow with Google, Tesco a Unilever.

Akademie SDGs vznikla s cílem zvýšit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. První akci Akademie, která se uskutečnila u příležitosti Dne Země, si můžete připomenout zde. Akademie pokračuje další akcí v červnu, a sice na téma SDG 12: Jak na udržitelnou výrobu a spotřebu. Hlavním hostem bude tentokrát Cyril Klepek, zakladatel společnosti CYRKL. Po akci budou opět následovat individuální expertní konzultace.

Související

Vánoční dílna trochu jinak aneb Jak CEOs vyráběli adventní věnce pro malé pacienty

Přejít na článek

Volejbalový turnaj za lepší svět už v pátek 10. června! Seznamte se s týmy SDGs Beach Volleyball Cupu 2022

Přejít na článek