Symbolicky na Den Země jsme odstartovali Akademii SDGs

25. 4. 2021

Celosvětovou událost Den Země oslavuje více jak miliarda lidí ve 193 státech světa, vždy 22. dubna. A Asociace společenské odpovědnosti u toho nesměla chybět ani letos. U příležitosti Dne Země jsme proto symbolicky odstartovali Akademii SDGs, doprovodný vzdělávací program k letošnímu ročníku Cen SDGs.

Akademie SDGs se bude postupně věnovat 4 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs). Je společným projektem Asociace společenské odpovědnosti a Impact Hub ČR. Odstartovala symbolicky na Den Země online akcí na téma Jak přispět k obnově planety zaměřenou na SDG 13 (Klimatická opatření). Akademií SDGs provází Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Den Země je původně americký svátek, u akce nesmělo chybět Velvyslanectví USA v České republice, které bylo zároveň partnerem Dne Země. V úvodu akce tak vystoupil Griffin Rozzel, tiskový atašé ambasády. Zdůraznil, že ochrana životního prostředí je jednou z nejnaléhavějších starostí a hlavní prioritou současné administrativy Joe Bidena a Kamaly Harrisové.

Každou z akcí Akademie SDGs vždy startuje edukativního úvodu. Toho se u SDG 13 ujala Marie Šabacká, vedoucí centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě. Marie se již 20 let zabývá výzkumem ledovců. Ve své poutavé prezentaci prakticky poukázala na to, že ledovce po celém světě ustupují drastickým tempem. Jen Alpy přijdou do roku 2050 o polovinu ze svých ledovců a pokud se nic nezmění, Evropa bude na konci tohoto století téměř bez ledovců. Vědci se dnes již shodují, že oteplení klimatu je nesporně způsobováno lidskou činností. Marie Šabacká proto uvedla konkrétní kroky, které by mohly katastrofické prognózy zvrátit, a to spolupráci a systémovou změnu.

Skvělý příklad práce v oblasti biologické rozmanitosti, zmírnění dopadů změny klimatu a adaptace krajiny představit Dalibor Dostál, zakladatel neziskové organizace Česká krajina. V rámci svého projektu se snaží navracet velké kopytníky do přírody. V roce 2015 proto založil rezervaci divokých koní, zubrů a praturů v bývalém vojenském prostoru Milovice. Projekt je velmi úspěšný v navracení ohrožených druhů květin, na ně vázaných vzácných motýlů a dalších organismů. V současné chvíli tak Česká krajina obhospodařuje 350 ha kvetoucích luk bohatých na vzácné druhy. Projekt Česká krajina získal v roce 2020 jednu z Cen SDGs v kategorii Změna klimatu.

Hlavní částí akce byla panelová diskuse, ve které vystoupili čtyři odborníci na oblast životního prostředí. Sledující akce mohli klást panelistům otázky, které byly následně zodpovězeny.

Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí (MŽP), uvedla, že MŽP je ústředním orgánem státní správy ve věcech životního prostředí. Zaměřila se také na to, co lze udělat, abychom zachovali naši planetu pro další generace. Přiblížila proto Strategický rámec Česká republika 2030 či velmi úspěšný program Zelená úsporám. Vyzdvihla myšlenku cirkulární ekonomiky, tedy potřebu zacyklit materiály, které už jednou máme v ekonomice a snahu je využít na maximum tak, aby přispěly ke snížení emisí skleníkových plynů.

Šimon Michalčík, leader české pobočky Plant-for-the-Planet, se s projektem snaží upozorňovat na to, že sázení stromů a celkově obnova biodiverzity a ekosystémů na planetě může mít obrovský dopad na klimatickou krizi právě předtím, než se nám celá situace vymkne z rukou. Je důležité sázet správné druhy stromů na místa, kde mají přirozeně být. Se svou iniciativou se pod jednou střechou snaží propojovat donory s malými lokálními projekty, zaměřenými na sázení stromů v rozvojových zemích. Jejich cílem je zasadit 1 bilion stromů. Zdůraznil proto potřebu zapojení každého jednotlivce a nutnost nevzdávat se ve své snaze obnovit planetu.

Thomas Weirich, česko-americký odborník na energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů, pracuje v tomto oboru již 18 let a specializuje se na solární panely. Pracoval pro tři americké prezidenty, pomáhal zajišťovat spolupráci mezi americkou vládou a firmami, které přechází na obnovitelnu energii. Pro udržitelnou budoucnost zdůraznit potřebu podporovat firmy v přechodu na udržitelnou energii ze strany vlád jednotlivých států a stejně tak spolupráci soukromého a neziskového sektoru. Za největší výzvu obnovitelné energie považuje možnost vytvořit baterie, které vydrží týdny a měsíce, namísto hodin a dnů.

Dalibor Dostál, zakladatel organizace Česká krajina, pohovořil o své rezervaci divoných koní a jak se snaží odvrátit klimatickou krizi. Divocí koně, narozdíl od domácích zvířat, jsou totiž klíčovým druhem pro omezování agresivních druhů trav a plevelů. Na pastvinách velkých kopytníků funguje přirozený koloběh živin a ukládání uhlíku do půdy (v případě domácích zvířat se uhlík z trusu nevrací do půdy a uniká do atmosféry). Dalibor věří také v postun technologií, díky kterým zvládneme překonat výzvy v oblasti změny klimatu.

Celé odpoledne bylo plné inspirativních myšlenek, trendů i tipů, jak můžeme my všichni pomoci v odvrácení hrůzných scénářů klimatické krize. Osobním typem Anny Paskové bylo kupovat lokální výrobky, nenechat se strhnout slevovými akcemi a kdykoli je to možné, chodit pěšky či jezdit na kole. Šimon Michalčík doporučil sázet stromy a omezovat své emise. Thomas Weirich nás inspiroval k používání kávové sedliny jako hnojiva pro rostliny. Dalibor Dostál doporučil kupovat biopotraviny, které jsou zdravější a jejichž pěstování je šetrné k půdě.

Celou akci graficky zaznamenala Marcela Janíčková z Visual Coach prostřednictvím sketchnoting.

Na edukativní část Akademie SDGs poté navazovalo celkem 20 individuálních expertních konzultací s mentory. Ty byly exkluzivně určeny pro členy Asociace společenské odpovědnosti a účastníky všech ročníků Cen SDGs. Do konzultací se tak zapojily organizace jako např. Nadace dřevo pro život, Toulcův Dvůr, Bezvajglu.cz, Refort, Česká geologická služba a další.

Ke každé z části programu Akademie SDGs je připravena open source knihovna se záznamem z akce, doplněná o řadu inspirativních odkazů. Knihovna bude zveřejněna již brzy.

Akademie SDGs je součástí Cen SDGs 2021. Laskavými partnery obou akcí jsou Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Česká rozvojová agentura a Impact Hub ČR. Byznys partnery pak společnosti Hello bank!, Google s programem Grow with Google, Tesco a Unilever.

Akademie SDGs vznikla s cílem zvýšit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Pokračuje další akcí, a sice na téma SDG 17: Jak být prospěšní a úspěšní. Hlavním hostem bude tentokrát Šimon Pánek, zakladatel organizace Člověk v tísni. Po akci budou opět následovat individuální expertní konzultace pro účastníky všech ročníků Cen SDGs a členy Asociace společenské odpovědnosti. Na expertní konzultaci je možné se registrovat ZDE.

Související

ESG Rating v praxi: ,,Ukázal nám oblasti, které naší udržitelnosti zatím zůstaly skryty” zaznělo na poslední červnové akci

Přejít na článek

Smeč za lepší svět je opět tady! Startujeme SDGs Beach Volleyball Cup 2022

Přejít na článek

Ohlédnutí za rokem 2022: Mezinárodní konference, šestimetrový dinosaurus, miliony dobra. A co nás čeká letos?

Přejít na článek