Projekt W4W: První krok pomohla již více než 200 lidem

Ze světa členů

27. 3. 2024

Projekt První krok byl spuštěn pod záštitou obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN symbolicky na Den rodiny 10. října 2023. Jedná se o peer to peer mentoring. Samy mentorky si osobně prošly náročnými a nepříjemnými momenty, dokázaly je překonat a svoje zkušenosti předávají dál. Za dobu svého působení požádalo mentorky o pomoc 251 lidí ve složité životní situaci a celkem si vzájemně vyměnili 1531 zpráv.

Z těchto 251 osob se do Prvního kroku zaregistrovalo 96 % žen a 4 % mužů. Průměrná délka jednoho chatu trvala 7 dní a lidem v obtížné situaci pomáhalo celkem 8 mentorek.

Na První krok se obrátily převážně ženy ve věku 31-45 let mající 2 děti a hlavními tématy byly vztahy (28 %); domácí násilí (21 %); péče o děti (11 %) a finanční nouze (11 %). Co se týče regionálního rozložení, tak mentorky kontaktovalo nejvíce lidí z Hlavního města Prahy (21 %), Ústeckého kraje (13 %), Středočeského kraje (11 %) a následoval Moravskoslezský, Pardubický a Plzeňský kraj.

„Začít o svém trápení mluvit, je první krok k jeho řešení. A nás velmi těší, že jsme během 4 měsíců dokázali ´rozmluvit´ tolik lidí, protože překonat strach a stud je první vítězství,“ říká Lenka Boháčková, koordinátorka a poradkyně pro sociální oblast obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a dodává: „Je také důležité říct, že v rámci Prvního kroku dokážeme lidem nabídnout nejen pochopení, ale také návaznou odbornou pomoc, ať už právní, sociální nebo psychologickou.

Projekt W4W: První krok je k dispozici všem, kteří se cítí pod neúnosným tlakem každodenního života. Platformu může využívat každý člověk od 18 let a zcela anonymní online poradna je pro ně k dispozici na W4W: První krok. Zájemci o chat se zaregistrují pouze přezdívkou, vyberou si mentora či mentorku, jejichž osud či zkušenost je jim blízká, a online se s ní/m mohou poradit a popovídat.

Mentoři a mentorky v poradně W4W: První krok prochází pravidelným školením, jsou pod odborným dohledem a řídí se etickým kodexem projektu. Neposkytují však odbornou pomoc. Pro tyto situace disponuje W4W seznamem odborných služeb, které poskytne buď mentor/ka, nebo je najdou na webu v záložce Odborné služby či mohou napsat na info@prvni-krok.cz.


Zdroj: Projekt W4W: První krok pomohla již více než 200 lidem. W4W. Tisková zpráva

Související

Kooperativa a Transkript online spustili novou službu pro osoby se sluchovým postižením

Přejít na článek