Výstupy laboratoře pomůžou firmám k lepšímu rozhodování v environmentální oblasti

Ze světa členů

19. 7. 2023

Na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vznikla Laboratoř LCA pro posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment). Výstupem mohou být studie, které slouží k určení environmentálních dopadů produktů, výrobků, služeb či organizací.

Studie LCA mohou sloužit jako nástroj pro snižování environmentálních dopadů podniků, jako motivační aspekty při komunikaci se zákazníkem, motivační nástroje pro environmentálně orientovanou politiku (například zemědělskou) a v neposlední řadě pro zvýšení konkurenceschopnosti či pro vývoj a výzkum.

„Benefitem metody LCA je její schopnost interpretovat data do přehledné sady environmentálních indikátorů či do ekologické stopy. S pomocí LCA lze porovnávat environmentální dopady produktů s ohledem na jejich funkci či hodnotit environmentální dopady s ohledem na celý životní cyklus produktu,“ uvedl vedoucí laboratoře Jaroslav Bernas z katedry agroekosystémů. Přínosem metody LCA je právě jasná definice podmínek platnosti studií, zasazující dané poznatky o interakcích technologických procesů a životního prostředí do konkrétního technologického, environmentálního, ale i socioekonomického kontextu s tím, že zlepšením jedné oblasti nedojde k výraznému zhoršení oblasti druhé.

V první fázi pracovního týmu laboratoře bylo prokázat schopnost zpracovat LCA studie na vysoké odborné úrovni tak, aby obstály ve velké konkurenci v mezinárodních časopisech. „V současné době jsme připraveni nabídnout naše služby zejména firmám z oblasti zemědělské prvovýroby, logistiky, z oblasti rostlinné a živočišné výroby či produkce, zpracování nebo například distribuce potravin. Naším cílem je nabízet kompletní studii LCA, vodní stopu, uhlíkovou stopu či environmentální design subjektům v agrárním sektoru,“ dodal Jaroslav Bernas.


Zdroj: Výstupy laboratoře pomůžou firmám k lepšímu rozhodování v environmentální oblasti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Tisková zpráva

Související

Urbanity Campus Tachov se zařadil mezi nejlepší udržitelné projekty v ČR. Bodoval v soutěži na Czech & Slovak Sustainability Summit 2024

Přejít na článek